Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 9/2019

                LỚPLỚP CƠ BẢN HỌC TỐI- HỌC TẠI 342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū A1F10_19

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày

04/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

2

Hanami  Futsū A1F11_19

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 24/9/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1
3

Hanami  Futsū  

A2F7_19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 4 ngày

04/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 8->15+ kết hợp học Kanji
4

Hanami  Futsū  

A2F8_19

(Lạch Tray)

Bài 8 Thứ 3 ngày 17/9/2019      Thứ 3,5,CN      Từ 18h-19h30 30 buổi Học từ bài 8->15+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū  

B1F1_19

(Lạch Tray)

Bài 26 Thứ 4 ngày 04/9/2019   Thứ 2,4,6       Từ 18h-19h30 30 buổi Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji
6   Ôn Chuyên 10     (Lạch Tray) Bài 32 Thứ 2 ngày 23/9/2019        Thứ 2,4            Từ 17h30-19h30 20 buổi Học từ bài 32+ ôn luyện đề
7

Hanami  Futsū  

Ôn N2

(Lạch Tray)

Ôn giai đoạn 2

Thứ 3 ngày

30/9/2019

Thứ 3,6

Từ 17h30-19h30

20 buổi Tổng hợp ngữ pháp N2

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS9_19

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 23/9/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 11h15

84 buổi 

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP ÔN THI N3,N2 - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

       Hanami         ÔN N3

Ôn N3 giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 16/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Tổng hợp ngữ pháp N3
2       Hanami        ÔN N3 Ôn N3 giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 24/9/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Tổng hợp ngữ pháp N3
3       Hanami        ÔN N2 Ôn N2 giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 10/9/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Tổng hợp ngữ pháp N2

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū   A1F15_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 09/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

2 Hanami  Futsū   A1F16_19 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 23/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1
3 Hanami Futsū  A2F10_19 Bài 8 Thứ 2 ngày 09/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 8->15+ kết hợp học Kanji
4

Hanami  Futsū 

A2F12_19

Bài 8 Thứ 3 ngày 24/9/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 8->15+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū 

A3F6_19

Bài 15 Thứ 6 ngày 20/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 15->20+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū 

B3F13_19

Bài 36 Thứ 2 ngày 16/9/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 36->42+ kết hợp học Kanji

go top