Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 03/2022

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6-1

Năm 2025

Học từ bài 13 Thứ 6 ngày 04/03/2022

Thứ 2,6

Từ 17h45-19h45

Lớp 6,7
2 Ôn chuyên 7
Năm 2024
Học từ bài 21 Chủ nhật ngày 06/03/2022 CN: 14h - 17h Lớp 6,7,8
3

Ôn chuyên 8-2

Năm 2023

Học từ bài 42 Thứ 4 ngày 02/03/2022

Thứ 4: 18h-19h30

CN: 14h30-17h30 

Lớp 7,8
4

Ôn chuyên 8-3

Năm 2023

Học từ bài 27 Thứ 5 ngày 03/03/2022

Thứ 5: 17h45-19h45

Chủ Nhật: 14h-17h

Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2022

Học chuyên đề

Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3: 17h45-19h15

Thứ 6: 17h30-20h30

Lớp 9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2022

Học chuyên đề Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3,5: 17h45-19h15

Chủ Nhật: 8h-11h15

Lớp 9
7

Ôn chuyên 9-3

Năm 2022

Học chuyên đề Thứ 5 ngày 03/03/2022

Thứ 5: 14h-17h

Chủ Nhật: 8h-11h

Lớp 9

LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC, ÔN ĐẠI TRÀ NĂM 2022

STT Tên lớp Ngày khai giảng Thời gian học Đối tượng tuyển sinh
1 Lớp Đại Học

Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3, CN

18h-20h

Đã học hết bài 36 sách Minna no Nihongo

LỚP KODOMO

1

Kodomo 1 - 21

(Lạch Tray)

Học từ BCC

Chủ nhật ngày

13/03/2022

CN: 14h30 - 16h30

Lớp 3,4,5
2

Kodomo 3 -20 

(Lạch Tray)

Học từ bài 5

Chủ nhật ngày

13/03/2022

CN: 8h - 10h

Lớp 4,5,6
3

Kodomo 1 - 21 

(Hồ Lâm Tường)

Học từ BCC Thứ 7 ngày 12/03/2022

Thứ 7: 8h - 10h

Lớp 3,4,5

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS2-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 21/03/2022

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h – 11h

- Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen

N3

Học ch/tr N3

Thứ 2 ngày 21/03/2022

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h - 10h

- Ôn luyện JLPT N3

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG, LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1 Hanami N2 (HLT) Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 1/03/2022

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-2 (HLT)

Giai đoạn 2 Thứ 4 ngày 02/03/2022

Thứ 2,4,6 

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-3 (Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A2F1_22

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 14/03/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F8_21

Học từ bài 7

Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 7 -> 12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A3F6_21

Học từ bài 13

Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 13 -> 19 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

A3F7_21

Học từ bài 15 Thứ 4 ngày 02/03/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 13 -> 19 + kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

A4F5_21

Học từ bài 19 Thứ 3 ngày 01/03/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 19 -> 25 + kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B3F2_21

Học từ bài 42 Thứ 3 ngày 29/03/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi Học từ bài 43 -> 50 + kết hợp học Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F1_22 Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 22/03/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ BCC
2 Hanami Futsū A2F7_21 Học từ bài 9 Thứ 3 ngày 15/03/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū B1F1_21 Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 14/03/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26-> 32 + kết hợp học Kanji

go top