Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 06/2023

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6-1

Năm 2027

Bài 5

Thứ 6

02/06/2023

Thứ 2,4,6

15h - 17h

Lớp 6,7

Ôn chuyên 8-1
Năm 2025

Bài 18

Thứ 3

06/06/2023

Thứ 3: 14h30 - 16h30
Thứ 5: 17h45 – 19h15
CN: 17h30 – 20h

Lớp 7,8

Ôn chuyên 8-2
Năm 2025

Bài 7

Thứ 5

01/06/2023

Thứ 3,5,7: 14h - 17h
CN: 8h - 11h

Lớp 7,8

N4

Ôn chuyên 9
Năm 2024

Bài 43

Thứ 6

02/06/2023

Thứ 4: 14h - 17h
Thứ 6: 17h30 - 19h30
CN: 8h - 11h

Lớp 8,9

 

Cấp độ

Tên lớp

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7-1

Năm 2027

Thứ 2

05/06/2023

Thứ 2,4,6
17h30 - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 6,7-2
Năm 2027

Thứ 3

27/06/2023

Thứ 3,5,CN
17h30 - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 8

Năm 2025

Thứ 5

01/06/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7
8h - 11h15

Học sinh lớp 8

- Học cấp tốc trong thời gian hè

- Vào năm học sẽ chuyển sang lớp chuyên phù hợp

N4

Ôn chuyên 9
Năm 2024

Thứ 5

01/06/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7
8h - 11h15

Học sinh lớp 9

- Học cấp tốc trong thời gian hè

- Vào năm học sẽ chuyển sang lớp chuyên phù hợp

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ringo 1

Bảng chữ cái

Thứ 6

02/06/2023

Thứ 2,4,6

8h - 10h

Từ 6-12 tuổi

 

Ringo 2

Bảng chữ cái

Thứ 3

13/06/2023

Thứ 3,5,7

8h - 10h

Ringo 3

Bảng chữ cái

Thứ 2 19/06/2023

Thứ 2,4,6

8h - 10h

Kodomo 2-22

Bảng chữ cái

Thứ 7

03/06/2023

Thứ 4,7

15h - 17h

Tiểu học

Kodomo 1-22

Bài 1

Thứ 7

03/06/2023

Thứ 3: 15h - 17h
Thứ 7: 8h - 10h

Kodomo 2-21

Bài 5

Thứ 7

03/06/2023

Thứ 4,7: 8h - 10h

Kodomo 2-20

Bài 14

Thứ 7

03/06/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

 

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS3-23

Bảng chữ cái

Thứ 5 

01/06/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

 

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

Hanami

Shinkansen 

AS4-23

Bảng chữ cái

Thứ 2

26/06/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

 

3 tháng

 

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

N4

Hanami

 Shinkansen  

BS1-23

Bài 26

Thứ 5

01/06/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15 

3 tháng

 

-Học hết 50 bài

 ~200 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

N3

Hanami

Shinkansen

N3

Ôn JLPT N3

Thứ 5 

01/06/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 14h – 17h15

30 buổi

-Ôn thi, tổng hợp các dạng đề, thi thử JLPT N3

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F3-23

 Bảng chữ cái

Thứ 2

12/06/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học BCC -> bài 5 +

kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B2F4-23

Bài 34

Thứ 6

16/06/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 34 -> 39 + kết hợp học Kanji

N3

Hanami

N3-222

Giai đoạn 1

- Học ngữ pháp, Kanji

- Kaiwa theo chủ đề

Thứ 3

06/06/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đủ điểm đỗ JLPT N3 kỳ tháng 07/2023

- Đỗ JLPT N3 trên 130 điểm kỳ tháng 12/2023

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Ngày khai giảng

Bài học

Thời gian học

Đối tượng

N5

Ôn chuyên 6,7
Năm 2025, 2026

Thứ 3

06/6/2023

Bảng chữ cái

Thứ 3,5,CN

17h30 - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7-1
Năm 2025

Thứ 6

02/6/2023

Bài 26

Thứ 2: 14h30 - 17h30

Thứ 4,6: 17h30 - 20h

Lớp 7,8

N4

Ôn chuyên 9

Năm 2024

Chủ nhật

04/6/2023

Bài 49

Thứ 2,CN: 14h - 17h15
Thứ 4: 17h30 - 19h30

Lớp 8,9

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Sakura 1_23

Bảng chữ cái

Thứ 5

01/06/2023

Thứ 3,5,7

8h - 10h

Tiểu học

Sakura 2_23

Bảng chữ cái

Thứ 2

12/06/2023

Thứ 2,4,6

8h - 10h

Kodomo 1_21

Bài 5

Thứ 6

 02/06/2023

Thứ 2,4,6

15h - 17h

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F5_23 Bảng chữ cái

Thứ 3

20/06/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học BCC -> bài 5 +   kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū A2F2_23

Bài 7

Thứ 2

05/06/2023

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

Học từ bài 7 -> 12 +   kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A3F7_22

Bài 20

Thứ 2

05/06/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 20 -> 25 +   kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū A4F6_22

Ôn N5 + Học N4

Thứ 3 ngày 06/06/2023

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

Ôn tập N5 kết hợp học kiến thức N4

N4

Hanami 

B4F1_22

Ôn tập kiến thức N4 +

Luyện đề JLPT

Thứ 6 

02/06/2023

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

Mục tiêu đỗ

JLPT N4 Kỳ T7/2023

N2

Hanami

N2-222

Giai đoạn 2 

Thứ 5

08/06/2023

Thứ 5,7,CN

18h - 19h30

-Đủ điểm đỗ JLPT N2 kỳ T7/2023
- Đỗ JLPT N2 kỳ T12/2023 đạt trên 130 điểm


go top