Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 10/2023

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

 

Ôn chuyên 6

Năm 2027

Bảng chữ cái

Thứ 4

18/10/2023

Thứ 4,6

17h45 - 19h45

Lớp 6

Ôn chuyên 6 - 1

Năm 2027

Bài 12

Thứ 2

02/10/2023

Thứ 2,CN

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

Ôn chuyên 6 - 2
Năm 2027

Bài 8

Thứ 6

06/10/2023

Thứ 6: 17h45 - 19h45

CN: 17h30 - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 8 - 2
Năm 2025

Bài 18

Thứ 5

05/10/2023

Thứ 5: 20h - 21h30

CN: 8h - 11h

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

N5

Kodomo 1 - 23

Bảng chữ cái

(Hiragana)

Thứ 7

07/10/2023

Thứ 7

8h - 10h

Từ 6-12 tuổi

 

Kodomo 2 - 22

Bảng chữ cái

(Katakana)

Thứ 7

07/10/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS7 - 23

Bảng chữ cái

Thứ 2 

09/10/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

N4

Hanami

 Shinkansen  

BS4 - 23

Bài 26

Thứ 2

23/10/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15 

3 tháng

-Học hết 50 bài

 ~200 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F6 - 23

 Bảng chữ cái

Thứ 3

17/10/2023

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

Học BCC -> bài 6 +

kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A3F2 - 23

Bài 15

Thứ 3

03/10/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 15 -> 20 +

kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B1F9 - 23

Bài 26

Thứ 3

03/10/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 26 -> 32 +

kết hợp học Kanji

N3

Hanami

JLPT N3 - 22

Giai đoạn 2

Thứ 5

05/10/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 12/2023

Hanami

JLPT N3 - 23

Giai đoạn 1

Thứ 2

02/10/2023

Thứ 2,5

19h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ

tháng 12/2023

- Đỗ JLPT N3 kỳ

tháng 7/2024 đạt trên 130đ

N2

Hanami

JLPT N2

Giai đoạn 1

Thứ 4

04/10/2023

Thứ 4,7

18h - 20h30

- Đỗ JLPT N2 kỳ

tháng 07/2024

 

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 LẠCH TRAY

 Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

N5

 

Ôn chuyên 6,7
Năm 2026, 2027

Bài 9

Thứ 5

19/10/2023

Thứ 5: 17h45 - 19h15

CN: 17h - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7,8

Năm 2025,2026

Bài 35

Thứ 3

31/10/2023

Thứ 3,6

19h30 - 21h30

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Kodomo 1_23

Bảng chữ cái

(Katakana)

Chủ nhật

08/10/2023

Chủ nhật

8h - 10h

Tiểu học

Kodomo 1_21

Bài 12

Chủ nhật

08/10/2023

Chủ nhật

14h30 - 16h30

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F8_23 Bảng chữ cái

Thứ 3

17/10/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học BCC -> bài 5 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A2F6_23

Bài 6

Thứ 4

18/10/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bài 6 -> 13 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A4F1_23

Bài 21

Chủ nhật

08/10/2023

Thứ 3,5,CN

20h -21h30

Học từ bài 21 -> 25 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A4F2_23 Bài 20

Thứ 2

30/10/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bài 20 -> 25 +   

kết hợp học Kanji

N4 Hanami Futsū B2F1_23 Bài 41

Thứ 6

20/10/2023

Thứ 3,6,CN

18h - 19h30

Học từ bài 41 -> 50 +   

kết hợp học Kanji

N3

Hanami 

JLPT N3_23

Giai đoạn 1

Thứ 2

02/10/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Đủ điểm đỗ JLPT N3 

Kỳ T7/2024

N2

Hanami

JLPT N2

Giai đoạn 2 

Thứ 5

12/10/2023

Thứ 5,7,CN

18h - 19h30

Đỗ JLPT N2 kỳ T12/2023


go top