Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Các cấp độ của Topji

Các cấp độ của TOPJ
Nội dung của các cấp độ TOPJ
Kỳ thi du học sinh (EJU)
Kỳ thi năng lực  tiếng Nhật (JLPT)
Nâng cao A
Nắm được khoảng 14,000 từ vựng. Có thể đọc báo, luận văn nghiên cứu.
 
Trình độ công ty
Nâng cao B
Nắm được khoảng 12,000 từ vựng. Có thể dễ dàng sống tại Nhật Bản.
350
N1
Nâng cao C
Nắm được khoảng 10,000 từ vựng. Có thể đọc được những nội dung cơ bản như tiểu thuyết, v.v
300
Trung cấp A
Nắm được khoảng 7,000 từ vựng. Có thể phiên dịch ở trình tiếng Nhật trong cuộc sống.
270
N2
Trung cấp B
Nắm được khoảng 5,000 từ vựng. Có khả năng nói chuyện với bạn bè người Nhật, hiểu được ý đồ người nói.
240
Trung cấp C
 Nắm được khoảng 3,000 từ vựng. Có thể   giao tiếp một cách cơ bản.
200
N3
Sơ cấp A
 
Cơ sở A
Nắm được khoảng 2,000 từ vựng. Có thể đọc được một số văn bản đơn giản dành cho người nước ngoài
180
 
Sơ cấp B
Cơ sở B
Nắm được khoảng 1,500 từ vựng. Có thể nhìn sơ  đồ và thuyết minh một cách đơn giản
150
N4

 

Sơ cấp C
Nắm được khoảng 1,200 từ vựng. Có thể sắp xếp một số từ thành câu để nói chuyện
120
 
Cơ sở C
Nắm được khoảng 800 từ vựng. Có thể sắp xếp một số từ thành câu để nói chuyện.
 
 

go top