Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 07/2023

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2026, 2027

Bài 1

Thứ 4

05/07/2023

Thứ 2,4,6

17h30 - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 8
Năm 2025

Bảng chữ cái

Thứ 5

06/07/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7
8h – 11h15

Lớp 7,8

N4

Ôn chuyên 9
Năm 2024

Bài 26

Thứ 2

10/07/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7
8h - 11h15

Lớp 8,9

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ringo 1

Bảng chữ cái

Thứ 4

05/07/2023

Thứ 2,4,6

8h - 10h

Từ 6-12 tuổi

 

Ringo 2

Bảng chữ cái

Thứ 3

04/07/2023

Thứ 3,5,7

8h - 10h

Ringo 3

Bảng chữ cái

Thứ 4 

05/07/2023

Thứ 2,4,6

15h - 17h

Kodomo 2-22

Bảng chữ cái

Thứ 7

08/07/2023

Thứ 4,7

15h - 17h

Tiểu học

Kodomo 1-22

Bài 1

Thứ 7

08/07/2023

Thứ 3: 15h - 17h
Thứ 7: 8h - 10h

Kodomo 2-21

Bài 5

Thứ 7

08/07/2023

Thứ 4,7: 8h - 10h

Kodomo 2-20

Bài 14

Thứ 7

08/07/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS4-23

Bảng chữ cái

Thứ 5 

06/07/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

 

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

N4

Hanami

 Shinkansen  

BS2-23

Bài 26

Thứ 2

10/07/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15 

3 tháng

 

-Học hết 50 bài

 ~200 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F4 - 23

 Bảng chữ cái

Thứ 6

14/7/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học BCC -> bài 5 +

kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A2F2 - 23

Bài 6

Thứ 3

18/7/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 6 -> 13 +

kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A3F1 - 23

Bài 14

Thứ 3

25/7/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 14 -> 19 +

kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A4F9 - 23

Bài 20

Thứ 5

13/7/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 20 -> 25 +

kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B1F7 - 23

Bài 26

Thứ 6

07/07/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 26 -> 31 +

kết hợp học Kanji

N3

Hanami

N3 - 222

Giai đoạn 2

Thứ 3

25/07/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 trên 130 điểm kỳ tháng 12/2023

Hanami

N3 - 23

Giai đoạn 1

Thứ 3

18/07/2023

Thứ 3,6

17h45 - 19h45

- Đỗ JLPT N3 kỳ

tháng 07/2024

 

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 LẠCH TRAY

 Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

N5

Ôn chuyên 6,7
Năm 2026, 2027

Bài 1

 

Thứ 3

04/7/2023

 

Thứ 3,5,CN

17h30 - 19h30

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7
Năm 2026

Bài 22

 

Thứ 5

06/7/2023

 

Lịch học hè:

Thứ 3,5,CN: 8h - 11h15

Lớp 7,8

Vào năm học:

Thứ 4,6: 17h45 - 19h45

N4

Ôn chuyên 8

Năm 2025

Bài 26

 

Thứ 4

05/7/2023

 

Lịch học hè:

Thứ 2: 14h30 - 17h30
Thứ 4,6: 17h30 - 20h

Lớp 8,9

Vào năm học:

Thứ 4,6: 17h45 - 19h45 

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Sakura 1_23

Bảng chữ cái

Thứ 3

04/07/2023

Thứ 3,5,7

8h - 10h

Tiểu học

Sakura 2_23

Bảng chữ cái

Thứ 4

05/07/2023

Thứ 2,4,6

8h - 10h

Kodomo 1_21

Bài 5

Thứ 4

 05/07/2023

Thứ 2,4,6

8h - 10h

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F6_23 Bảng chữ cái

Thứ 4

19/07/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học BCC -> bài 5 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A3F1_23

Bài 14

Thứ 3

25/07/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học từ bài 14 -> 19 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A4F6_22

Bài 29

Thứ 3

04/07/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Ôn tập kiến thức N5 +

Kết hợp học N4

N3

Hanami 

N3_23

Giai đoạn 1

Thứ 3 

10/07/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Đủ điểm đỗ JLPT N3 

Kỳ T7/2024

N2

Hanami

N2-222

Giai đoạn 2 

Thứ 7

22/07/2023

Thứ 5,7,CN

18h - 19h30

Đỗ JLPT N2 kỳ T12/2024 đạt trên 130 điểm


go top