Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 05/2024

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2026, 2027

Bảng chữ cái

Thứ 4

15/05/2024

Thứ 4,6

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

Ôn chuyên 6,7

Năm 2026,2027

Bài 25

Thứ 2

06/05/2024

Thứ 2,CN

17h45 - 19h45

 

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS3 - 24

Bảng chữ cái

Thứ 2 

13/05/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F3 - 24

 Bảng chữ cái

Thứ 2

20/05/2024

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học BCC -> bài 5 +

Kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A2F2 - 24

Bài 6

Thứ 3

28/05/2024

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 6 -> 11 +

Kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A3F7 - 24

Bài 12

Thứ 6

10/05/2024

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 12 -> 18 +

Kết hợp học Kanj

N4

Hanami  Futsū

B1F4 - 24

Bài 26

Thứ 2

06/05/2024

Thứ 2,4,6

18h -19h30

Học từ bài 26-> 31 +

Kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

B2F2 - 24

Bài 32

Thứ 3

21/05/2024

Thứ 3,5,CN

18h -19h30

Học từ bài 32 -> 38 +

Kết hợp học Kanji

N3

Hanami

JLPT N3-23

Giai đoạn 2

Thứ 2

06/05/2024

Thứ 2,5

19h30 - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 7/2024 trên 130đ

Hanami

JLPT N3-24

Giai đoạn 1

Thứ 2

06/05/2024

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 12/2024 trên 130đ

N2

Hanami

JLPT N2-23

Giai đoạn 2

Thứ 7

04/05/2024

Thứ 4,7

18h - 20h30

- Đỗ JLPT N2 kỳ

tháng 12/2024

Hanami

JLPT N2-24

Giai đoạn 1

Thứ 3

07/05/2024

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N2 kỳ

tháng 07/2024

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 Lạch Tray

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

 

Ôn chuyên 6,7

Năm 2027

Bài 18

Thứ 5

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

CN

17h - 19h30

N4

Ôn chuyên 8

Năm 2026

Bài 41

Thứ 3,6

19h30 - 21h30

Lớp 8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-15 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Kodomo 1_24

Bảng chữ cái

(Hiragana)

Chủ nhật

26/05/2024

Chủ nhật

14h30 - 16h30

Từ 6-15 tuổi

Kodomo 1_23

Bảng chữ cái

(Katakana)

Chủ nhật

05/05/2024

Chủ nhật

8h - 10h

Kodomo 1_21

Bài 18

Chủ nhật

05/05/2024

Chủ nhật

14h30 - 16h30

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F2_24 Bảng chữ cái

Thứ 2

22/04/2024

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học BCC -> Bài 5

+ kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A2F1_24 Bài 5

Thứ 3

07/05/2024

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học BCC -> Bài 5

kết hợp học Kanji

N3

Hanami 

JLPT N3_23

Giai đoạn 2

Thứ 6

03/05/2024

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ T7/2024

Hanami 

JLPT N3_24

Giai đoạn 1

Thứ 6

03/05/2024

Thứ 3,6,CN

18h - 19h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ T12/2024

N1

Hanami 

JLPT N1

Giai đoạn 1

Chủ nhật

05/05/2024

Thứ 5

17h45 - 19h45

- Nắm vững từ vựng theo từng chủ đề.

- Nắm chắc những cụm từ, thành ngữ người Nhật thường sử dụng trong cuộc sống.

- Thành thạo giao tiếp với người Nhật theo từng chủ đề.

CN

15h45 - 17h45


go top