Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 10/2019

 

                 KHÓA HỌC KODOMO HÈ DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 6 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI

HỌC TẠI 4C HỒ SEN VÀ 342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Chương trình học

1

Hanami Kodomo   (342 Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 7 ngày 05/10/2019

Thứ 7 Từ 8h-11h

 

-Bảng chữ cái, chào hỏi, giới thiệu bản thân, số đếm, ngày tháng,...

-Tìm hiểu Văn hóa Nhật Bản.

 

2

Hanami Kodomo   (4C Hồ Sen)

 

Học từ bảng chữ cái

Chủ Nhật ngày 06/10/2019

Chủ Nhật Từ 8h-11h

 LỚP ÔN CHUYÊN 10 TRẦN PHÚ - HỌC TẠI 4C HỒ SEN VÀ 342 LẠCH TRAY

TT

Tên lớp

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Ôn chuyên 10

(Lạch Tray)

Thứ 4 ngày 02/10/2019

Thứ 2,4

Từ 17h30-19h30

Đã học hết 1/2 chương trình N4

2

Ôn chuyên 10

(Hồ Sen)

Chủ nhật ngày

06/10/2019

Chủ Nhật

Từ 14h-17h

Đã học hết 1/2 chương trình N4

3

Ôn chuyên 10 

(Hồ Sen)

Thứ 4 ngày 02/10/2019

Thứ 4: 17h30-19h

CN: 15h30-18h

Đã học hết 1/2 chương trình N4

4

Ôn chuyên 10 

( Hồ Sen)

Thứ 3 ngày 01/10

Thứ 2,3: 20h-21h30

Đã học hết chương trình N4

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F12_19

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 07/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

2

Hanami  Futsū  

A2F9-19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 3 ngày

22/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

Học từ bài 8->16 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū  

B1F2_19

(Lạch Tray)

Bài 26

Thứ 3 ngày 08/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

Học từ bài 26>32 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 3 ngày 24/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

Tổng hợp ngữ pháp N3

3

Hanami  Futsū  

Ôn N2

(Lạch Tray)

Giai đoạn 2

Thứ 3 ngày

01/10/2019

Thứ 3,6,CN

Từ 18h-19h30

Tổng hợp ngữ pháp N2

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS9-19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 01/10/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 11h15

84 buổi

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen 

AS10_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 28/10/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

84 buổi

Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3

Hanami Shinkansen 

BS6_19

Học từ bài 25

Thứ 2 ngày 14/10/2019

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h – 11h15

60 buổi 

Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP HỌC ÔN THI N4+N3 - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  

Ôn N4

Ôn N4

Thứ 4 ngày 02/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Ôn luyện JLPT N4

2

Hanami  

Ôn N3

Giai đoạn 2

Thứ 2 ngày 14/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Thi thử + chữa đề N3

3

Hanami  

Ôn N3

Giai đoạn 1

Thứ 3 ngày 01/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Tổng hợp ngứ pháp N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F17_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 5 ngày 10/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

2

Hanami  Futsū  

A1F18_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 28/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

3

Hanami  Futsū

  A2F11_19

Bài 8

Thứ 2 ngày 07/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  A2F13_19

Bài 8

Thứ 3 ngày 29/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū 

A3F6_19

Bài 17

Thứ 2 ngày 07/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 17>25+ kết hợp học Kanji

6

Hanami  Futsū 

A3F7_19

Bài 17

Thứ 3 ngày 15/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 17->25+ kết hợp học Kanji

7

Hanami  Futsū 

A3F2_19

Bài 22

Thứ 3 ngày 22/10/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 22->26+ kết hợp học Kanji

8

Hanami  Futsū 

B2F16_19

Bài 32

Thứ 2 ngày 14/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ  18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 32->40+ kết hợp học Kanji

9

Hanami  Futsū 

B2F22_19

Bài 32

Thứ 2 ngày 21/10/2019

Thứ 2,4,6

Từ  20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 32->40+ kết hợp học Kanji


go top