Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 06/2022

LỚP KODOMO HÈ DÀNH CHO TRẺ TỪ 7-12 TUỔI

Địa điểm Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Chương trình học
57 Hồ Lâm Tường


 
Ringo 1 Học từ bảng chữ cái
 
Thứ 4 ngày 25/5 & 30/5

Thứ 2,4,6

Từ 08h-10h

- Học bảng chữ cái, chào hỏi, giới thiệu bản thân, số đếm, ngày tháng,....

- Tìm hiểu Văn hóa Nhật Bản.

- Tham gia hoạt động ngoại khóa ( Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh)

- Lễ tốt nghiệp và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Khóa học kết thúc vào ngày 06/8/2022

Ringo 2 Thứ 3 ngày 07/6 & 14/6

Thứ 3,6

Từ 08h-10h

Ringo 3 Thứ 2 ngày 20/6 & 27/6

Thứ 2,4,6

Từ 15h-17h30

Ringo 4 Thứ 2 ngày 04/7

Thứ 2,4,6,7

Từ 08h-10h

342 Lạch Tray
 
Suika 1 Thứ 5 ngày 26/5

Thứ 3,5,CN

Từ 08h-10h

Suika 2 Thứ 4 ngày 15/6

Thứ 2,4,6

Từ 15h-17h


LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 7-1

Năm 2025

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài 19

Thứ 3,5,6

Từ 8h-11h

Lớp 7,8
2

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

( Lạch Tray)

Học từ bài 26 Thứ 5, CN: 14h - 17h Lớp 6,7,8
3

Ôn chuyên 9-1

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Học từ bài 47

Thứ 4: 18h-19h30

Thứ 3, CN: 14h30-17h30 

Lớp 7,8,9
4

Ôn chuyên 9-2

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Học từ bài 35

Thứ 5: 17h45-19h45

Thứ 2, 4, Chủ Nhật: 14h-17h

Lớp 7,8,9

LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC, ÔN ĐẠI TRÀ NĂM 2022

STT Tên lớp Bài học Thời gian học Đối tượng tuyển sinh
1 Ôn Đại Học

Học từ bài 36

Thứ 2: 20h-21h30

Thứ 4: 18h-21h30

Lớp 12

 

LỚP KODOMO - DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI

STT Tên lớp Bài học Lịch học Đối tượng tuyển sinh
1

Kodomo 2 - 21 

(Hồ Lâm Tường)

Học âm đục Thứ 7: 8h - 10h Tiểu học
2

Kodomo 3-20

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài 1 CN: 14h-16h Tiểu học
3

Kodomo 1 - 21

(Lạch Tray)

Học âm đục

CN: 14h30 - 16h30

Tiểu học

                    LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS4-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 20/6/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami N3 - Cấp tốc

Chương trình N3

Thứ 2 ngày 20/6/2022

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h - 10h

- Học chương trình N3

 

3 Hanami Ôn Thi JLPT N3 Tổng hợp và thi thử Thứ 4 ngày 01/6/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Tổng hợp ngữ pháp
- Luyện đề

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG, LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 5 ngày 02/6/2022

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-2

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 2 Thứ 4 ngày 01/6/2022

Thứ 2,4,6 

20h-21h30

30 buổi

Tổng hợp ngữ pháp N3

Luyện đề JLPT

3

Hanami N3-3 

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 5 ngày 02/6/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F4_22

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 6 ngày 17/6/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F2_22

Học từ bài 6

Thứ 4 ngày 01/6/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

B1F6_21

Học từ bài 26

Thứ 3 ngày 14/6/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 26 -> 32 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

B2F5_21

Học từ bài 32 Thứ 3 ngày 14/6/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 32 -> 38 + kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

B2F7_21

Học từ bài 32 Thứ 2 ngày 27/6/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26 -> 38 + kết hợp học Kanji
6

Hanami Ôn N4

Ôn thi JLPT Thứ 5 ngày 02/6/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

15 buổi

- Tổng hợp kiến thức N4

- Ôn thi JLPT N4

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F3_22 Học từ bảng chữ cái Thứ 6 ngày 17/6/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A2F1_21 Học từ bài 6 Thứ 3 ngày 07/6/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū A4F7_21 Học từ bài 19 Thứ 3 ngày 21/6/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 19-> 25 + kết hợp học Kanji
4 Hanami Futsū B1F1_21 Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 13/6/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26-> 32 + kết hợp học Kanji

go top