Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 07/2022

LỚP KODOMO HÈ DÀNH CHO TRẺ TỪ 7-12 TUỔI

Địa điểm Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Chương trình học
57 Hồ Lâm Tường


 
Ringo 1 Học từ bảng chữ cái
 
Thứ 2 ngày 30/5

Thứ 2,4,6

Từ 08h-10h

- Học bảng chữ cái, chào hỏi, giới thiệu bản thân, số đếm, ngày tháng,....

- Tìm hiểu Văn hóa Nhật Bản.

- Tham gia hoạt động ngoại khóa ( Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh)

- Lễ tốt nghiệp và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Khóa học kết thúc vào ngày 06/8/2022

Ringo 3 Thứ 3 ngày 05/7

Thứ 3,5,CN

Từ 8h-10h

342 Lạch Tray
 
Suika 1 Thứ 5 ngày 31/5

Thứ 3,5,CN

Từ 08h-10h

Suika 2 Thứ 4 ngày 29/6

Thứ 2,4,6

Từ 15h-17h


LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài BCC Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 7-1

Năm 2025

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài 1

Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45

Lớp 7,8
3

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

(Hồ Lâm Tường)

Ôn luyện N5 - Lịch tăng cường hè:
Thứ 3,5,6: 8h – 10h
- Lịch sau hè:
Thứ 3,6 :17h45-19h45
Lớp 7,8
4

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

( Lạch Tray)

Học từ bài 30 Thứ 5, CN: 14h - 17h Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn luyện N4

- Lịch tăng cường hè:
Thứ 4: 17h45-19h15
Thứ 3, CN: 14h30-17h30
- Lịch sau hè:
Thứ 4: 14h45-19h15
CN: 14h30-17h30 

Lớp 8,9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Học từ bài 44

-Lịch tăng cường hè:
Thứ 2,4: 8h-11h, Thứ 5: 14h-16h
CN:14h-17h

- Lịch sau hè:
Thứ 5: 17h45-19h45, CN: 14h-17h

Lớp 8,9

 

LỚP KODOMO - DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI

STT Tên lớp Bài học Lịch học Đối tượng tuyển sinh
1

Kodomo 2 - 21 

(Hồ Lâm Tường)

Học âm ghép - Lịch hè: Thứ 4,7: 8h -10h
- Lịch sau hè: Thứ 7: 8h - 10h
Tiểu học
2

Kodomo 1 - 21

(Lạch Tray)

Học âm ghép

- Lịch hè: Thứ 4, CN: 14h30 - 16h30
- Lịch sau hè: CN: 14h30 - 16h30

Tiểu học

                    LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS4-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 04/7/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

2 Hanami Shinkansen    AS5-22 Bảng chữ cái Thứ 2 ngày 25/7/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

3 Hanami Shinkansen    BS2-22 Chương trình N4 Thứ 2 ngày 01/7/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

4

Hanami N3 - Cấp tốc

Chương trình N3

Thứ 2 ngày 11/7/2022

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h - 10h

- Học chương trình N3

 

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG, LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2-121

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Chủ nhật ngày 03/7/2022

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-122

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 12/7/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi

Học chương trình N3

3

Hanami N3-122

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 6 ngày 01/7/2022

Thứ 2,4,6

18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
4

Hanami N3-3 

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 5 ngày 02/7/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F5_22

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 11/7/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F2_22

Học bài 9

Thứ 6 ngày 01/7/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A4F8_21

Học bài 19 Thứ 6 ngày 14/7/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 19 -> 25 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

B1F6_21

Học bài 29

Thứ 3 ngày 12/7/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 26 -> 32 + kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū

B2F7_21

Học bài 32 Thứ 2 ngày 04/7/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26 -> 38 + kết hợp học Kanji

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F4_22 Học từ bảng chữ cái Thứ 6 ngày 15/7/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A2F1_21 Học từ bài 17 Thứ 3 ngày 05/7/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū A4F7_21 Học từ bài 22 Thứ 3 ngày 05/7/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 19-> 25 + kết hợp học Kanji
4 Hanami Futsū B1F1_21 Học từ bài 30 Thứ 2 ngày 11/7/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26-> 32 + kết hợp học Kanji

go top