Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Công ty TNHH Rorze Robotech

- Sản xuất và lắp ráp rô-bôt, linh kiện rô-bốt, và thiết bị điều khiển động cơ.
- Sửa chữa rô-bốt.
- Thiết kế và sản xuất phầm mềm điều khiển rôbốt
- Thiết kế thiết bị điều khiển động cơ.
- Thiết kế các chi tiết máy móc, rôbốt và các thiết bị liên quan đến rô bốt


go top