Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 08/2023

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6 - 1

Năm 2026, 2027

Bảng chữ cái

Thứ 4

16/08/2023

Thứ 4,6

17h30 - 19h30

Lớp 6

Ôn chuyên 6

Năm 2027

Bài 4

Thứ 4

02/08/2023

Thứ 2,4,6

15h - 17h

Lớp 6,7

Ôn chuyên 8
Năm 2025

Bài 14

Thứ 5

03/08/2023

Thứ 5: 20h - 21h30

CN: 8h - 11h

Lớp 7,8

N4

Ôn chuyên 9
Năm 2024

Ôn luyện chuyên đề

Thứ 6

04/08/2023

Thứ 6: 17h45 - 19h45

CN: 8h - 10h

Lớp 8,9

(Hạn tuyển sinh đến 15/9)

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

N5

Kodomo 1 - 23

Bảng chữ cái

Thứ 7

12/08/2023

Thứ 7

8h - 10h

Từ 6-12 tuổi

 

Kodomo 2 - 22

Bảng chữ cái

Thứ 7

05/08/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS5 - 23

Bảng chữ cái

Thứ 3 

01/08/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

Hanami

Shinkansen 

AS6 - 23

Bảng chữ cái

Thứ 2 

28/08/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

N4

Hanami

 Shinkansen  

BS2 - 23

Bài 29

Thứ 3

01/08/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15 

3 tháng

-Học hết 50 bài

 ~200 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F5 - 23

 Bảng chữ cái

Thứ 3

15/08/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học BCC -> bài 5 +

kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A2F2 - 23

Bài 7

Thứ 3

01/08/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 6 -> 13 +

kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A2F3 - 23

Bài 6

Thứ 2

21/08/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 6 -> 13 +

kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B3F4 - 23

Bài 36

Thứ 5

28/08/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 36 -> 40 +

kết hợp học Kanji

N3

Hanami

JLPT N3 - 222

Giai đoạn 2

Thứ 3

01/08/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 12/2023

Hanami

JLPT N3 - 123

Giai đoạn 1

Thứ 5

03/08/2023

Thứ 2,5

19h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ

tháng 12/2023

- Đỗ JLPT N3 kỳ

tháng 7/2024 đạt trên 130đ

N2

Hanami

JLPT N2

Giai đoạn 1

Thứ 4

02/08/2023

Thứ 4,7

18h - 20h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ

tháng 07/2024

 

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 LẠCH TRAY

 Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

N5

Ôn chuyên 6,7
Năm 2026, 2027

Bài 3

Chủ nhật

06/08/2023

Thứ 3,5,CN

17h30 - 19h30

Lớp 6,7

N4

Ôn chuyên 8

Năm 2025

Bài 26

Thứ 4

09/08/2023

Thứ 4,6

17h30 - 20h

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Sakura 1_23

Bảng chữ cái

Chủ nhật

13/08/2023

Chủ nhật

8h - 10h

Tiểu học

Kodomo 1_21

Bài 9

Chủ nhật

13/08/2023

Chủ nhật

14h30 - 16h30

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F6_23 Bảng chữ cái

Thứ 2

07/08/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học BCC -> bài 5 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A3F1_23

Bài 15

Thứ 3

01/08/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học từ bài 15 -> 19 +   

kết hợp học Kanji

Hanami Futsū A3F2_23

Bài 14

Thứ 6

18/08/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bài 14 -> 19 +   

kết hợp học Kanji

N5 Hanami Futsū B1F6_23 Bài 33

Thứ 5

10/08/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 33 -> 39 +   

kết hợp học Kanji

N3

Hanami 

JLPT N3_23

Giai đoạn 1

Thứ 4 

02/08/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Đủ điểm đỗ JLPT N3 

Kỳ T7/2024

N2

Hanami

JLPT N2

Giai đoạn 2 

Thứ 5

03/08/2023

Thứ 5,7,CN

18h - 19h30

Đỗ JLPT N2 kỳ T12/2023


go top