Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 06/2024

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Bảng chữ cái

Thứ 2

03/06/2024

Thứ 2,4,6

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Bảng chữ cái

Thứ 4

15/05/2024

Thứ 3,5,7

17h45 - 19h45

Ôn chuyên 8

Năm thi chuyên 2026

Bảng chữ cái

Thứ 4

15/05/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h-11h15

- Học cấp tốc trong hè

- Vào năm học sẽ chuyển sang lớp chuyên phù hợp

N4

Ôn chuyên 8,9

Năm thi chuyên 2025

Bảng chữ cái

Thứ 4

15/05/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h-11h15

 

LỚP KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-15 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Luffy 1 Bảng chữ cái

Thứ 2

03/06/2024
 

Thứ 2,4,6

8h-10h
 

- Lịch học hè

3 buổi/ tuần

- Vào năm học

1 buổi/ tuần

Luffy 2

Bảng chữ cái

Thứ 3

11/06/2024

Thứ 3,5,7

8h-10h

Luffy 3 Bảng chữ cái

Thứ 2

24/06/2024

Thứ 2,4,6

14h30-16h30

 

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS3 - 24

Bảng chữ cái

Thứ 2 

03/06/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

N4

Hanami

Shinkansen 

BS2 - 24

Bài 26

Thứ 2 

03/06/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

N3

Hanami

Shinkansen 

Ôn JLPT N3

- Ôn luyện tổng hợp

- Luyện đề thi N3 các năm

Thứ 2 

03/06/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h

3 tháng

Đỗ JLPT N3 kỳ T7/2024 trên 130đ

N2

Hanami

Shinkansen 

Ôn JLPT N2

- Ôn luyện tổng hợp

- Luyện đề thi N2 các năm

Thứ 2 

03/06/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h

3 tháng

Đỗ JLPT N2 kỳ T7/2024

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F3 - 24

 Bảng chữ cái

Thứ 2

03/06/2024

Thứ 2,4,6

17h45-19h45

Học BCC -> bài 5 +

Kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B1F5 - 24

Bài 26

Thứ 3

18/06/2024

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

Học từ bài 26-> 31 +

Kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

B3F2 - 23

Bài 37

Thứ 5

13/06/2024

Thứ 3,5,CN

18h -19h30

Học từ bài 37 -> 42 +

Kết hợp học Kanji

N3

Hanami

JLPT N3-23

Giai đoạn 2

Thứ 2

03/06/2024

Thứ 2,5

19h30 - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 7/2024 trên 130đ

Hanami

JLPT N3-24

Giai đoạn 1

Thứ 2

03/06/2024

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 12/2024 trên 130đ

N2

Hanami

JLPT N2-24

Giai đoạn 1

Thứ 3

04/06/2024

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N2 kỳ

tháng 07/2024

N1

Hanami

JLPT N2-24

Giai đoạn 1

Thứ 7

08/06/2024

Thứ 7

18h-20h30

- Nắm vững từ vựng theo từng chủ đề.

- Nắm chắc những cụm từ, thành ngữ người Nhật thường sử dụng trong cuộc sống.

- Thành thạo giao tiếp với người Nhật theo từng chủ đề.

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 Lạch Tray

Cấp độ

Tên lớp

Ngày khai giảng

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Thứ 3

04/06/2024

Bảng chữ cái

T3,5,7

17h45-19h45

Lớp 6,7

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Chủ nhật

09/06/2024

Bài 19

Thứ 5

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

CN

17h - 19h30

N4

Ôn chuyên 8

Năm thi chuyên 2026

Thứ 3

04/06/2024

Bài 45

+ Ôn tập

Thứ 3,6

19h30 - 21h30

Lớp 8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-15 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

N5

Zoro 1

Bảng chữ cái

(Hiragana)

Thứ 3

04/06/2024

Thứ 3,5,7

8h-10h

Từ 6-15 tuổi

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F2_24 Bảng chữ cái

Thứ 4

04/06/2024

Thứ 3,5,7

17h45-19h45

Học BCC -> Bài 5

+ kết hợp học Kanji

N3

Hanami 

JLPT N3_23

Giai đoạn 2

Thứ 4

05/06/2024

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ T7/2024

Hanami 

JLPT N3_24

Giai đoạn 1

Chủ nhật

02/06/2024

Thứ 3,6,CN

18h - 19h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ T12/2024

N1

Hanami 

JLPT N1

Giai đoạn 1

Chủ nhật

09/06/2024

Thứ 5

17h45 - 19h45

- Nắm vững từ vựng theo từng chủ đề.

- Nắm chắc những cụm từ, thành ngữ người Nhật thường sử dụng trong cuộc sống.

- Thành thạo giao tiếp với người Nhật theo từng chủ đề.

CN

15h45 - 17h45

 

go top