Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 11/2019

 

 LỚP ÔN CHUYÊN 10 TRẦN PHÚ - HỌC TẠI 4C HỒ SEN VÀ 342 LẠCH TRAY

TT

Tên lớp

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Ôn chuyên 10

(Lạch Tray)

Thứ 4 ngày 06/11

Thứ 2,4

Từ 17h30-19h30

Đã học hết 1/2 chương trình N4

2

Ôn chuyên 10

(Hồ Sen)

Chủ nhật ngày 03/11

Chủ Nhật

Từ 14h-17h

Đã học hết 1/2 chương trình N4

3

Ôn chuyên 10 

(Hồ Sen)

Thứ 4 ngày 06/11

Thứ 4: 17h30-19h

CN: 15h30-18h

Đã học hết 1/2 chương trình N4

4

Ôn chuyên 10 

( Hồ Sen)

Thứ 2 ngày 04/11

Thứ 2,6: 20h-21h30

Đã học hết chương trình N4

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F13_19

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 04/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

2

Hanami  Futsū  

A2F10-19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 4 ngày

13/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

Học từ bài 8->16 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū  

A3F7_19

(Lạch Tray)

Bài 17

Thứ 2 ngày 18/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

Học từ bài 17>25 + kết hợp học Kanji

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS10-19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 04/11/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 11h15

90 buổi

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen 

AS11_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 25/11/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

90 buổi

Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP KAIWA TRUNG CẤP- HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT

Tên lớp

Đối tượng

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami Kaiwa 

I

Đã học hết chương trình N4

Thứ 2 ngày 04/11/2019

Thứ 2,4,5

Từ 08h – 10h

24 buổi

-Luyện hội thoại

2 Hanami Kaiwa II Đã học hết chương trình N4 Thứ 2 ngày 04/11/2019

Thứ 2,4 

Từ 20h-21h30

24 buổi -Luyện hội thoại

LỚP HỌC ÔN THI N3 - HỌC TẠI 4C HỒ SEN + 342 LẠCH TRAY

TT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami  Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 04/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 8h-10h

30 buổi

Tổng hợp ngữ pháp N3

2

Hanami  

Luyện đề N3

Luyện đề N3

 

Thứ 2 ngày 04/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

 12 buổi

Thi thử + chữa đề N3

3

Hanami  

Luyện đề N3

Luyện đề N3 Thứ 2 ngày 04/11/2019

 T2,3,4,5,6

Từ 14h-16h

20 buổi Thi thử + chữa đề N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F19_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 6 ngày 15/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

2

Hanami  Futsū  

A1F20_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 26/11/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna 1

3

Hanami  Futsū

  A2F13_19

Bài 8

Thứ 3 ngày 05/11/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū 

 A2F14_19

Bài 8

Thứ 3 ngày 12/11/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū 

A2F15_19

Bài 8

Thứ 2 ngày 18/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

6

Hanami  Futsū 

A3F9_19

Bài 17

Thứ 3 ngày 05/11/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 17->25+ kết hợp học Kanji

7

Hanami  Futsū 

A3F10_19

Bài 17

Thứ 2 ngày 18/11/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 17->25+ kết hợp học Kanji

 


go top