Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 05/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 8 TUỔI ĐẾN 14 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày 06/05/2020

Thứ 4-6

Từ 18h-19h30

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

2

Hanami Kodomo 1-20 ( Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 10/05/2020

Chủ nhật

Từ 8h-11h

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS2-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 25/05/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen N3 Học ngữ pháp N3 Thứ 2 ngày 11/05/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h

Tổng hợp ngữ pháp , hán tự N3

LỚP Ôn Chuyên vào 10 tại 4C Hồ Sen

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

1

Ôn chuyên Trần Phú

Học từ bài 33

Thứ 3 ngày 05/05/2020

Thứ 3: 20h-21h30

CN: 8h-10h30

LỚP ÔN THI N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  Ôn N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 04/05/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ  ngày 05/05/2020

Thứ 3.5.cn

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N3

3

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 3 ngày 05/05/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện đề JlPT N3
4

Hanami Ôn N3

 ( Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 12/05/2020

 N/học linh hoạt

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Hình thức học online

Học ngữ pháp N3

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F1_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 04/05/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F2_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 12/05/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
4

Hanami  Futsū

A3F16_19

Bài 17 Thứ 2 ngày 04/05/2020 Thứ 2,4,6                Từ 20h-21h30 30 buổi Học từ bài 17 -> 25+ kết hợp Kanji
6

Hanami  Futsū

B2F7_19

Bài 31 Thứ 3 ngày 05/05/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 31->37+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 05/05/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A1F2-20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày

18/05/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 6 bài của sách Minna I

3

Hanami  Futsū  

A2F13-19

(Lạch Tray)

Bài 9 Thứ 2 ngày 11/05/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20-21h30

30 buổi Học từ bài 9->14 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

B1F7_19

(Lạch Tray)

Bài 30

Thứ 4 ngày 06/05/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 30->36+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū  

Ôn N3-20

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 19/05/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Giai đoạn 1

6

Hanami  Futsū  

Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 3 ngày

06/4/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Giai đoạn 1
7

Hanami Futsũ

Ôn N2-19

Giai đoạn 2 Thứ 6 ngày 08/05/2020

Thứ 3-6-CN 

17h30-19h30

30 buổi Giai đoạn 2

go top