Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 03/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 8 TUỔI ĐẾN 14 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày 18/03/2020

Thứ 4-6

Từ 18h-19h30

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

2 Hanami Kodomo 2-20 Học từ bảng chữ cái Thứ 7 ngày 21/03/2020

Thứ 7

Từ 14h-16h

3 Hanami Kodomo 1-20 ( Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 15/03/2020

Chủ nhật

Từ 8h-11h

LỚP KAIWA TRUNG CẤP + CAO CẤP- 4C HỒ SEN

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Đối tượng Ghi chú

1

Hanami  Kaiwa Trung cấp

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

Thứ 5 ngày 19/03/2020

Thứ 3,5

Từ 18h-19h30

Đã học hết chương trình N4

Luyện tập hội thoại

2

Hanami  Kaiwa Cao cấp

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 4 ngày 18/03/2020

Thứ 4,6

Từ 20h-21h30

Đã học hết chương trình N3

Luyện tập hội thoại

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 02/03/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen 

AS2-20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 23/03/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3

Hanami Shinkansen 

BS11_19

Học từ bài 26

Thứ 2 ngày 16/03/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

4

Hanami Shinkansen 

N3

Tổng hợp ngữ pháp N3

Thứ 2 ngày

02/03/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h-10h

- Học ngữ pháp N3

-Kanji N3

-Ôn luyện JLPT N3

LỚP ÔN THI N2+ N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  Ôn N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 02/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 2 ngày 02/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N3

3

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 2 ngày 23/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học ngữ pháp N3


 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F1_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 16/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F2_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 23/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F19_19

Bài 8 Thứ 3 ngày 17/03/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

A3F14_19

Bài 17

Thứ 3 ngày 17/03/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 17->25+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū

B1F10_19

Bài 26 Thứ 2 ngày 16/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

B2F7_19

Bài 30 Thứ 3 ngày 24/03/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 30->36+ kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B2F6_19

Bài 32 Thứ 2 ngày 23/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 32->38+ kết hợp học Kanji

8

Hanami  Futsū 

 B3F22_19

Bài 37

Thứ 2 ngày 09/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 37->42+ kết hợp học Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 5 ngày 19/03/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A3F11-19

(Lạch Tray)

Bài 17

Thứ 3 ngày

24/03/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 17->25 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū  

B1F7_19

(Lạch Tray)

Bài 26

Thứ 2 ngày 16/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

B3F2_19

(Lạch Tray)

Bài 39 Thứ 5 ngày 05/03/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 39->44+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū  

Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 4 ngày

18/03/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học ngữ pháp N3
6

Hanami  Futsū  

Ôn N2

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 24/03/2020

Thứ 3,6,CN

Từ 17h30-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

 


go top