Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 02/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 6 TUỔI ĐẾN 13TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày 26/02/2020

Thứ 4-6

Từ 18h-19h30

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

2 Hanami Kodomo 2-20 Học từ bảng chữ cái Thứ 7 ngày 22/02/2020

Thứ 7

Từ 14h-16h

LỚP KAIWA TRUNG CẤP +CAO CẤP- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

STT Tên lớp Đối tượng Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

1

Hanami Kaiwa I

Đã học hết chương trình N4

Thứ 5 ngày

27/2/2020

Thứ 3,5

Từ 18h-19h30

-Luyện tập hội thoại

2 Hanami Kaiwa CAO CẤP Đã học hết chương trình N3

Thứ 4 ngày 

26/2/2020

Thứ 4,6

Từ 20h-21h30

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

 

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 17/2/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen 

AS11_19

Học từ bài 17

Thứ 2 ngày 17/02/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

3

Hanami Shinkansen 

N3

Tổng hợp ngữ pháp N3

Thứ 2 ngày

24/2/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h-10h

- Học ngữ pháp N3

-Kanji N3

-Ôn luyện JLPT N3

LỚP ÔN THI N2+ B3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  Ôn N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 24/2/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 2 ngày 24/2/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N3

3

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 3 ngày 25/2/2020

Thứ3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện đề N3

 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

   1      

Hanami Ôn Đại học

Luyện đề thi ĐH

Thứ 3 ngày

25/2/2020

Thứ 3 

Từ 17h30-19h30

-Tổng hợp ngữ pháp

-Ôn luyện đề thi

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F1_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 24/02/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F2_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 24/02/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F19_19

Bài 8 Thứ 3 ngày 25/02/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

A3F16_19

Bài 16

Thứ 2 ngày 24/02/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 16->25+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū

B1F10_19

Bài 26 Thứ 2 ngày 24/02/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

B2F7_19

Bài 30 Thứ 3 ngày 25/02/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 30->36+ kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B2F7_19

Bài 32 Thứ 2 ngày 24/02/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 37->42+ kết hợp học Kanji

8

Hanami  Futsū 

 B3F22_19

Bài 37

Thứ 2 ngày 03/2/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 37->42+ kết hợp học Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 25/02/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A3F11-19

(Lạch Tray)

Bài 17

Thứ 3 ngày

25/2/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 17->25 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū  

B1F7_19

(Lạch Tray)

Bài 26

Thứ 2 ngày 10/2/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

B3F2_19

(Lạch Tray)

Bài 39 Thứ 2 ngày 03/2/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 39->44+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū  

Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 4 ngày

26/2/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học ngữ pháp N3
6

Hanami  Futsū  

Ôn N2

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 6 ngày 21/2/2020

Thứ 3,6,CN

Từ 17h30-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

 


go top