Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 06/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 8 TUỔI ĐẾN 14 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 1-20 (Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày 03/06/2020

Thứ 4-6

Từ 18h-19h30

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

2 Hanami Kodomo 2-20 (Hồ Sen) Học từ bảng chữ cái Thứ 7 ngày 06/6/2020

Thứ 7

Từ 14h30-16h30

3

Hanami Kodomo 2-20 (Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 28/6/2020

Chủ nhật

Từ 14h-17h

4 Hanami Kodomo 2-19 (Hồ Sen) Học từ bài 4 Chủ nhật ngày 07/6/2020

Chủ nhật

Từ 8h-11h

Học từ bài 4 + kết hợp học Kanji

 

5 Hanami Kodomo 1-19 (Lạch Tray) Học từ bài 7 Thứ 7 ngày 06/6

 Thứ 7

Từ 16h30-18h30

Học từ bài 7+ kết hợp học Kanji

 

Lớp Ôn chuyên vào 10

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2022

Học từ bài 19

Thứ 3 ngày 02/6/2020

Thứ 3,6 

Từ 17h30-19h30

Học sinh lớp 7,8 
2 Lớp ôn chuyên 2021 Học từ bài 36 Thứ3 ngày 09/6/2020

Thứ 3: 20h-21h30

Chủ nhật: 8h-10h30

Học sinh lớp 7,8,9

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS2-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 01/6/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen N3 Học kiến thức N3 Thứ 2 ngày 01/6/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h

- Học ngữ pháp, nghe nói, đọc hiểu N3
3

Hanami Shinkansen 

AS3-20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 29/6/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

4

Hanami Shinkansen 

Ôn N4

Ôn tập kiến thức N4 Thứ 2 ngày 15/6/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

- Luyện đề JLPT N4

- Ôn tập nâng cao N4

 

LỚP ÔN THI N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 2 ngày 15/06/2020

Ngày học linh hoạt

Từ 18h-19h30

30 buổi

Lớp học online đặc biệt

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 2 ngày 22/6/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học ngữ pháp, kỹ năng nghe nói đọc viết N3
3

Hanami Ôn N3

 ( Hồ Sen)

Luyện đề JLPT Thứ 3 ngày 02/06/2020

 Thứ 3,5,CN

    Từ 18h-19h30

15 buổi

Luyện đề JLPT N3

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F3_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 01/06/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F4_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 23/06/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F1_20

Bài 08 Thứ 2 ngày 29/06/2020 Thứ 2,4,6                Từ 20h-21h30 30 buổi Học từ bài 8 -> 15+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

A3F19_19

Bài 15 Thứ 3 ngày 09/06/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 15->20+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

B1F16_19

Bài 25 Thứ 2 ngày 29/06/2020 Thứ 2,4,6                Từ 20h-21h30 30 buổi Học từ bài 25->30+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

B2F10_19

Bài 34 Thứ 2 ngày 22/06/2020

Thứ 2,4,6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 34->40+ kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B2F22_19

Bài 42 Thứ 2 ngày 29/06/2020

   Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 42->46+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F2_20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 02/06/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A1F3-20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày

22/06/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 6 bài của sách Minna I

3

Hanami  Futsū  

A3F13-19

(Lạch Tray)

Bài 15 Thứ 2 ngày 8/06/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20-21h30

30 buổi Học từ bài 15->20 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

B1F11_19

(Lạch Tray)

Bài 26

Thứ 3 ngày 16/05/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū  

B2F7_19

(Lạch Tray)

Bài 35 Thứ 2 ngày 08/06/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 35->42+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū  

Ôn N3_18

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 5 ngày 11/06/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Giai đoạn 1

7

Hanami  Futsū  

Ôn N2_19

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1

Thứ 3 ngày

09/6/2020

Thứ 3,6,CN

Từ 17h30-19h30

30 buổi Giai đoạn 1

 


go top