Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 07/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 8 TUỔI ĐẾN 14 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 3-20 (Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 5 ngày 02/07/2020

Thứ 3-5-7

Từ 8h-10h00

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

 

 

2 Hanami Kodomo 4-20 (Hồ Sen) Học từ bảng chữ cái Thứ 6 ngày 03/07/2020

Thứ 2-4-6

Từ 8h-10h

3

Hanami Kodomo 2-20 (Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái

Thứ 5 ngày 02/07/2020

Thứ 3-5-7

Từ 8h-10h00

4 Hanami Kodomo 3-20 (Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái Thứ 6 ngày 03/07/2020

Thứ 2-4-6

Từ 8h-10h

5 Hanami Kodomo 1-19 (Lạch Tray) Học từ bài 6 Thứ 7 ngày 05/07/2020

 Thứ 7

Từ 16h30-18h30

Học từ bài 7+ kết hợp học Kanji

 

Lớp Ôn chuyên vào 10

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2022

Học từ bài 19

Thứ 6 ngày 03/07/2020

Thứ 3,6 

Từ 17h30-19h30

Học sinh lớp 7,8 
2 Lớp ôn chuyên 2021 Học từ bài 37 Chủ nhật ngày 05/07/2020

Thứ 3: 20h-21h30

Chủ nhật: 8h-10h30

Học sinh lớp 8,9
3 Lớp ôn chuyên 2021 Học từ bài 34 Thứ 5 ngày 02/07/2020

Thứ 3,5 :18h-19h30

Thứ 6: 20h-21h30

Học sinh lớp 8,9
4 Lớp ôn chuyên 2021 (Lạch Tray) Học 1/2 chương trình N4 Thứ 4 ngày 15/07/2020

Thứ 2-4 : 17h30-19h30

 


Học sinh lớp 8,9

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS3-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 06/07/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen N3 Học kiến thức N3 Thứ 2 ngày 06/07/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h

Học ngữ pháp, nghe nói, đọc hiểu N3
3

Hanami Shinkansen 

AS4-20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 27/07/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP KAIWA + ÔN THI N2, N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 3 ngày 14/07/2020

 Thứ 3,5,CN

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Học N3

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 4 ngày 01/07/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học ngữ pháp, kỹ năng nghe nói đọc viết N3
3

Hanami Ôn N3

 ( Hồ Sen)

Luyện đề JLPT Thứ 3 ngày 07/07/2020

 Thứ 3,5,CN

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Luyện đề JLPT N3

 
4 Hanami Kaiwa N4 Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 13/07/2020

Thứ 2-4 

Từ 20h-21h30

24 buổi

Luyện hội thoại

5

Hanami N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 14/07/2020

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học N2

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F4_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 5 ngày 02/07/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F5_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 20/07/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F1_20

Bài 07 Thứ 2 ngày 06/07/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 7 -> 13+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

A2F2_19

Bài 07 Thứ 3 ngày 21/07/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 7->13+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

B2F10_19

Bài 37 Thứ 4 ngày 01/07/2020  

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 37->45+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

B3F7_19

Bài 34 Thứ 3 ngày 21/07/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 34->40+ kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B3F22_19

Bài 44 Thứ 2 ngày 13/07/2020

   Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 44->50+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F3_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 06/07/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A2F1-20

Học từ bài 7

Thứ 3 ngày

14/07/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 7->14 của sách Minna 1+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū  

Ôn N3_17

(Lạch Tray)

Giai đoạn 2 Thứ 7 ngày 17/07/2020

Lịch học linh hoạt

Từ 20h-21h30

30 buổi

Giai đoạn 2

4

Hanami  Futsū  

Ôn N2_19

(Lạch Tray)

Giai đoạn 2

Thứ 6 ngày

10/07/2020

Thứ 3,6,CN

Từ 17h30-19h30

30 buổi Giai đoạn 2

 


go top