Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch khai giảng tháng 12/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 7 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Hanami Kodomo Tiểu học 5-20 

(Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái Thứ 7 ngày 05/12/2020 Thứ 7:8h-10h30 Học sinh lớp 2,3,4,5
2

Hanami Kodomo THCS

(Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái Chủ nhật ngày 13/12/2020 Chủ nhật: 14h-17h Học sinh lớp 5,6,7

3

Hanami Kodomo 3-20 (Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 06/12/2020 

Chủ nhật 

Từ 8h-10h

Học sinh lớp 2,3,4,5

 

 

4 Hanami Kodomo 1-19 (Lạch Tray) Học từ bài 11 Thứ 7 ngày 05/12/2020

Thứ 7

Từ 17h45-19h45

Học sinh lớp 6,7,8
5 Hanami Kodomo 2-19 (Lạch Tray) Học từ bài 1-SGK L7 Thứ 7 ngày 05/12/2020

Thứ 7 

Từ 8h-11h

Học sinh lớp 6,7,8

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2023

Học từ bài 14

Thứ 4 ngày 02/12/2020

Thứ 2,4:Từ 8h-10h

Học sinh lớp 6,7
2 Lớp ôn chuyên 2022 Học từ bài 36

Thứ 3 ngày 01/12/2020

Thứ 3,6 

Từ 17h30-19h30

Học sinh lớp 7,8
3 Lớp ôn chuyên 2022-2 Học từ bài 12 Thứ 3 ngày 01/12/2020

Thứ 5:18h-19h30

Chủ nhật: 8h-11h

Học sinh lớp 7,8

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS5-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 01/12/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen    AS4-20 Học từ bài 10 Thứ 3 ngày 01/12/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3 Hanami Shinkansen  N3 Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 14/12/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h

-Học chương trình N3

-Luyên kỹ năng nghe nói, đọc viết

- Ôn luyện JLPT N3

 

LỚP HỌC ÔN THI N2, N4- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

 ( Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 02/12/2020

 Thứ 2-4-6

    Từ 18h-19h30

30 buổi Học ngữ pháp N2
2

Hanami N3-1

( Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 14/12/2020

Thứ 2-4-6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học ngữ pháp N3
3

Hanami N3-2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ3 ngày 08/12/2020

Thứ 3-5-CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học ngữ pháp N3

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F12_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 5 ngày 03/12/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F13_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 28/12/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F10_20

Học từ bài 06 Thứ 2 ngày 14/12/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 6 -> 12+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

A3F5_20

Học từ bài 15 Thứ 2 ngày 07/12/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 15->21+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

B1F4_20

Học từ bài 26 Thứ 3 ngày 29/12/2020  

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

B3F16_19

Học từ bài 39 Thứ 4 ngày 02/12/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 39->45+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F8_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 08/12/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A2F5_20

Học từ bài 9

Thứ 3 ngày

01/12/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 9->16+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū  

A2F6_20

Học từ bài 8 Thứ 5 ngày 7/12/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16 + kết hợp Kanji

4

Hanami  Futsū  

B1F1_20

Học từ bài 27

Thứ 3 ngày

01/12/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 27->32 + kết hợp Kanji
5 Ôn Thi Đại Học Luyện thi ĐH Thứ 3 ngày 08/12/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện thi ĐH
6 Hanami N3-17 Giai đoạn 1 Thứ 6 ngày 04/12/2020

Thứ 6-CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
7 Hanami N2 Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 16/12/2020

Thứ 4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N2

 


go top