Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 09/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 6 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 2-20 (Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 7 ngày 5/9/2020

Thứ 7

Từ 14h30-16h30

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

- Học tập văn hóa Nhật Bản

 

 

2 Hanami Kodomo 4-20 (Hồ Sen) Học từ bảng chữ cái Thứ 6 ngày 04/9/2020

Thứ 4,6

Từ 17h30-19h

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2007

Học từ bài 26

Thứ 3 ngày 01/9/2020

Thứ 3,6 :Từ 17h30-19h30

Học sinh lớp 6,7,8 
2 Lớp ôn chuyên 2006 Học từ bài 46 Thứ 3 ngày 01/9/2020

Thứ 3 :18h-21h

Thứ 6: 20h-21h30

Học sinh lớp 8,9
3 Lớp ôn chuyên 3 (Lạch Tray) Học từ bài 1 Chủ nhật ngày 06/9/2020

Chủ nhật: 14h-16h30

Học sinh lớp 6,7

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS3-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 14/9/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami   Shinkansen    AS4-20 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 28/9/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3 Hanami Shinkansen    BS2-20 Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 07/9/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 50 bài

 ~200 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP ÔN THI N2, N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2

 

Thứ 2 ngày 07/9/2020

 Thứ 2,4,6

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Luyện đề JLPT N2

2

Hanami Ôn N3

 ( Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 2 ngày 07/9/2020

 Thứ 2,4,6

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Học N3

 
3

Hanami N3

(Hồ Sen)

Luyện đề JLPT N3 Thứ 3 ngày 15/9/2020

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

32 buổi Luyện đề JLPT N2

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F8_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 08/9/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F9_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 21/9/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F4_20

Học từ bài 05 Thứ 3 ngày 08/9/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 5 -> 11+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

A2F5_20

Học từ bài 8 Thứ 2 ngày 28/9/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

A3F1_20

Học từ bài 15 Thứ 2 ngày 14/9/2020  

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 15->22+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

B2F16_19

Học từ bài 33 Thứ 2 ngày 14/9/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 33->40+ kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B3F22_19

Học từ bài 48 Thứ 2 ngày 07/9/2020

Thứ 3,5,6 

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 48->50+ luyện đề JLPT N4
8

Hanami  Futsū

B3F10_19

Học từ bài 45 Thứ 2 ngày 14/9/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 45->50+ luyện đề JLPT N4

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F5_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 08/9/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A2F2_20

Học từ bài 07

Thứ 5 ngày

03/9/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 7->16+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū  

A3F1_20

Học từ bài 16 Thứ 5 ngày 24/9/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 16->25 + kết hợp Kanji

4

Hanami  Futsū  

B1F13_19

Học từ bài 26

Thứ 3 ngày

08/9/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26->32 + kết hợp Kanji
5 Hanami N3_TP2 Giai đoạn 2 Thứ 3 ngày 22/9/2020

 

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
6 Hanami N3_17 Học N3 Thứ 2 ngày 07/9/2020

Thứ 2-6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3

 


go top