Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 10/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 6 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Hanami Kodomo Tiểu học (Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 6 ngày 02/10/2020 

(Tuyển sinh bổ sung)

Thứ 4,6

Từ 17h45-19h15

Học sinh lớp 2,3,4,5

 

 

2 Hanami Kodomo 4-20 (Hồ Sen) Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 11/10/2020

(Dự kiến)

Chủ nhật

Từ 14h-17h

Học sinh lớp 5,6,7,8
3 Hanami Kodomo 1-19 (Lạch Tray) Học từ bài 10 Thứ 7 ngày 03/10/2020 Thứ 7:17h45-19h45 Học sinh lớp 6,7,8

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2023

Học từ bài 11

Thứ 2 ngày 26/10/2020

Thứ 2,4:Từ 8h-10h

Học sinh lớp 6,7
2 Lớp ôn chuyên 2023-2 Học từ bài 11 Thứ 5 ngày 01/10/2020

Thứ 5 :18h-19h30

Chủ nhật: 8h-10h30

Học sinh lớp 6,7
3 Lớp ôn chuyên 2022 Học từ bài 30 Thứ 3 ngày 06/10/2020

Thứ 3,6 

Từ 17h30-19h30

Học sinh lớp 7,8
4 Lớp ôn chuyên 2022-2 Học từ bài 5 Thứ 5 ngày 08/10/2020

Thứ 5:18h-19h30

Chủ nhật: 8h-11h

Học sinh lớp 7,8

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS4-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 12/10/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP HỌC ÔN THI N2, N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  N2-2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 5 ngày 15/10/2020

 Thứ 3-5-CN

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Học chương trình N2

2

Hanami N2-1

 ( Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 2 ngày 07/9/2020

 Thứ 2-4-6

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Luyện đề JLPT N2

 
3

Hanami Luyện đề N4

(Hồ Sen)

Luyện đề JLPT N4 Thứ 2 ngày 05/10/2020

Thứ 2-4-6

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện đề JLPT N4
4 Hanami Luyện đề N4 ( Hồ Sen) Luyện đề JLPT N4 Thú 3 ngày 06/10/2020

Thứ 3-5-CN 

Từ 20-21h30

30 buổi Luyện đề JLPT N4

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F10_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 6 ngày 09/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F11_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 5 ngày 29/10/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F5_20

Học từ bài 06 Thứ 6 ngày 02/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 6 -> 12+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

A2F6_20

Học từ bài 06 Thứ 3 ngày 20/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 6->12+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

A2F7_20

Học từ bài 06 Thứ 2 ngày 26/10/2020  

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 6->12+ kết hợp học Kanji
6

Hanami  Futsū

A3F3_20

Học từ bài 12 Thứ 2 ngày 14/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 12->18+ kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

A3F4_20

Học từ bài 12 Thứ 3 ngày 27/10/2020

Thứ 3,5,CN 

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 12->18+ kết hợp học Kanji
8

Hanami  Futsū

B2F19_19

Học từ bài 32 Thứ 3 ngày 13/10/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 32->38+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F5_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 06/10/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A2F4_20

Học từ bài 05

Thứ 4 ngày

21/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 5->12+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū  

B2F13-19

Học từ bài 32 Thứ 6 ngày 30/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 32->39 + kết hợp Kanji

4

Hanami  Luyện đề N4

Luyện đề

Thứ 6 ngày

30/10/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện đề JLPT N4
5 Hanami N3-TP1 Luyện đề N3 Thứ 4 ngày 07/10/2020

Thứ 4,6

Từ 17h30-19h30

30 buổi Luyện đề JLPT N3
6 Hanami N3_TP2 Luyện đề N3 Thứ 5 ngày 01/10/2020

 

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện đề JLPT N3
7 Hanami N3_17 Học N3 Thứ 2 ngày 07/9/2020

Thứ 2-6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3 + luyện đề JLPT N3

 


go top