Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch khai giảng tháng 01/2021

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 7 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Hanami Kodomo Tiểu học 1_21

(Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái Thứ 7 ngày 09/1/2021 Thứ 7:8h-10h30 Học sinh lớp 2,3,4,5
2

Hanami Kodomo THCS 2_21

(Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái Chủ nhật ngày 10/1/2021 Chủ nhật: 14h-17h Học sinh lớp 5,6,7

3

Hanami Kodomo 3-20 (Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 03/1/2021

Chủ nhật 

Từ 8h-10h

Học sinh lớp 2,3,4,5

 

 

4 Hanami Kodomo 1-19 (Lạch Tray) Học từ bài 13 sách Mina Thứ 7 ngày 09/1/2021

Thứ 7

Từ 17h45-19h45

Học sinh lớp 6,7,8
5 Hanami Kodomo 2-19 (Lạch Tray) Học từ bài 3-SGK L7 Thứ 7 ngày 09/1/2021

Thứ 7 

Từ 8h-11h

Học sinh lớp 6,7,8

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2023

Học từ bài 18

Thứ 2 ngày 04/1/2021

Thứ 2,4:Từ 8h-10h

Học sinh lớp 6,7
2 Lớp ôn chuyên 2022 Học từ bài 36

Thứ 3 ngày 05/1/2021

Thứ 3,6 

Từ 17h30-19h30

Học sinh lớp 7,8
3 Lớp ôn chuyên 2022-2 Học từ bài 12 Thứ 3 ngày 05/1/2021

Thứ 5:18h-19h30

Chủ nhật: 8h-11h

Học sinh lớp 7,8

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS1-21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 04/1/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen    AS2-21 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 25/01/2021

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3 Hanami Shinkansen  N3 Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 04/1/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h

-Học chương trình N3

-Luyên kỹ năng nghe nói, đọc viết

- Ôn luyện JLPT N3

 

LỚP HỌC ÔN THI N2, N4- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

 ( Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 2ngày 04/1/2021

 Thứ 2-4-6

    Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-1

( Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 04/1/2021

Thứ 2-4-6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 05/1/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
4 Ôn Thi Đại Học Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 14/1/2021

Thứ 4-7

Từ 18h-19h30

30 buổi Luyện thi khối D6

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F1_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 04/1/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F2_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 26/01/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F11_20

Học từ bài 07 Thứ 3 ngày 05/1/2021 

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 7 -> 15+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

A3F8_20

Học từ bài 16 Thứ 3 ngày 05/1/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 16->25+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

B3F16_20

Học từ bài 41 Thứ 2 ngày 04/1/2021  

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 41->50+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày

11/1/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A3F5_20

Học từ bài 17 Thứ 3 ngày 19/1/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 17->25 + kết hợp Kanji

3 Ôn chuyên 3 Học từ bài 8

Thứ 4 ngày

06/1/2021

Thứ 4: 18h-19h30

CN: 14h-15h30

24 buổi Học sinh lớp 5,6,7
4 Ôn chuyên 2 Học từ bài 31 Thứ 5 ngày 21/1/2021

Thứ 7: 18h-19h30

Thứ 5: 20h-21h30

24 buổi Học sinh lớp 6,7
5 Ôn chuyên 1 Học từ bài 30 Thứ 7 ngày 16/1/2021

Thứ 7: 18h-19h30

Thứ 5: 20h-21h30

24 buổi
Học sinh lớp 8
6 Hanami N2 Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 06/1/2021

Thứ 4,6

Từ 17h30-19h30

30 buổi Học chương trình N2
7 Ôn thi Đại học Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 05/1/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

36 buổi Luyện thi Đại Học

go top