Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 02/2021

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 57 HỒ LÂM TƯỜNG

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 7 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Hanami Kodomo THCS 1_21

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bảng chữ cái Chủ nhật ngày 28/2/2021 Chủ nhật: 14h-17h Học sinh lớp 5,6,7

2

Hanami Kodomo 3-20 (Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 07/2/2021

Chủ nhật 

Từ 8h-10h

Học sinh lớp 2,3,4,5

 

 

3 Hanami Kodomo 2-19 (Lạch Tray) Học từ bài 3-SGK L7 Thứ 7 ngày 06/2/2021

Thứ 7 

Từ 8h-11h

Học sinh lớp 6,7,8

 

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS1-21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 22/2/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen    BS4-21 Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 22/2/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP HỌC ÔN THI N2, N4- HỌC TẠI 57 HỒ LÂM TƯỜNG

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

 ( Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 2 Thứ 2ngày 01/2/2021

 Thứ 2-4-6

    Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-2

( Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 22/2/2021

Thứ 2-4-6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-1

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 23/2/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F1_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 23/2/2021

Thứ 3,5,cn

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

B1F5_20

Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 22/2/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26-> 32 + kết hợp Kanji
3

Hanami  Futsū

B2F1_20

Học từ bài 33 Thứ 2 ngày 01/2/2021 

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 33 -> 39+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

B3F16_19

Học từ bài 44 Thứ 2 ngày 01/2/2021 

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 44->50+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày

22/2/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A3F6_20

Học từ bài 18 Thứ 3 ngày 23/2/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 18->25 + kết hợp Kanji

3 N3 Ôn thi Đại học Học chương trình N3

Thứ 3 ngày

23/2/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
4 Ôn chuyên 1 Học từ bài 30 Thứ 5 ngày 18/2/2021

Thứ 7: 18h-19h30

Thứ 5: 20h-21h30

24 buổi Học sinh lớp 8
5 Ôn chuyên 2 Học từ bài 31 Thứ 7 ngày 20/2/2021

Thứ 5,7: 18h-19h30

24 buổi
Học sinh lớp 6,7
6 Ôn chuyên 3 Học từ bài 8 Chủ nhật ngày 21/2/2021

Chủ nhật

Từ 14h-17h

24 buổi Học sinh lớp 5,6,7

go top