Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 06/2021

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ- TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 8-1

Năm 2023

Học từ bài 25 Thứ 4 ngày 02/6/2021

Thứ 2,4: 8h-10h

Chủ nhật : 14h-16h

Lớp 6,7,8
2

Ôn chuyên 9-1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 3 ngày 01/6/2021 Thứ 3,6: 17h45-19h45 Lớp 7,8
3

Ôn chuyên 9-2

Năm 2022

Học từ bài 27 Thứ 3 ngày 01/6/2021

Thứ 2,3,5: 14h-19h

Thứ 7, CN: 8h-11h30

Lớp 7,8,9

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS2-21

Học từ bài 2

Thứ 3 ngày 01/6/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 11h15

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen N3-21 Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 14/6/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h-10h

- Học chương trình N3

 

LỚP HỌC N2, N3, LUYỆN ĐỀ - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

Luyện đề JLPT N2 Thứ 4 ngày 02/6/2021

 Thứ 2-4-6

    Từ 18h-19h30

15 buổi Học chương trình N2 + Luyện đề N2
2

Hanami N3-2 

Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 02/6/2021

Thứ 2-4-6 

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-1

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 01/6/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
4

Hanami Ôn N4

Luyện đề JLPT N4 Thứ 4 ngày 02/6/2021

Thứ 2-4-6

Từ 20h-21h30

15 buổi Luyện đề JLPT N4
5 Luyện thi JLPT N3 Luyện đề Thứ 4 ngày 02/6/2021

Thứ 2-4-6

Từ 15h-17h

14 buổi Luyện đề JLPT N3
6 Hanami N3-3 Giai đoạn 1 Thứ 5 ngày 03/6/2021 Thứ 2,5: 17h45-19h45 20 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình
1

Hanami  Futsū

A1F4_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 21/6/2021

Thứ 2-4-6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 04 bài sách Mina I

2

Hanami  Futsū

A2F2_21

 Học từ bài 5

Thứ 3 ngày 01/6/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 5->12+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū

B1F11-20

Học từ bài 26 Thứ 3 ngày 15/6/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26 ->31+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

B2F5_20

Học từ bài 32 Thứ 4 ngày 02/6/2021

Thứ 2-4-6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 32-> 38 + kết hợp Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F4_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày

15/6/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 04 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A2F1_21

Học từ bài 7 Thứ 2 ngày 07/6/2021

Thứ 2-4-6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bài 7->12 + kết hợp học Kanji
3

Hanami  Futsū  

A2F2_21

Học từ bài 7 Thứ 2 ngày 21/6/2021

Thứ 2-4-6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 7-> 15 + kết hợp học Kanji

4

Hanami Futsū B1F1_21

Học từ bài 26 Thứ 3 ngày 01/6/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26->32 + kết hợp học Kanji
5 Ôn chuyên 2 Học từ bài 35 Thứ 3 ngày 15/6/2021

Thứ 3: 17h30-19h

Thứ 5,7: 18h-19h30

30 buổi Học sinh lớp 7,8
6 Ôn chuyên 1  Học từ bài 12

Thứ 4 ngày

09/6/2021

Thứ 5: 9h-11h

Thứ 7: 14h-16h

30 buổi Học sinh lớp 6,7

go top