Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 04/2021

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 7 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Kodomo 1-21

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bảng chữ cái Chủ nhật ngày 04/4/2021 Chủ nhật: 14h-17h Học sinh lớp 2,3,4,5

2

 Sakura 1-21 (Lạch Tray)

Bài 1

Thứ 7 ngày 10/4/2021

Thứ 7: Từ 8h-11h

Học sinh lớp 4,5,6
3 Kodomo 3-20 (Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái Chủ nhật ngày 11/4/2021 Chủ nhật: 8h-10h Học sinh lớp 5,6,7

 

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS1-21

Học từ bài 1

Thứ 5 ngày 01/4/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen AS2-21 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 26/4/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h-11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT Tên lớp  Bài học Ngày khai giảng

Thời gian học

Độ tuổi
1 Ôn chuyên 7C2 (2023) Học từ bài 22 Thứ 2 ngày 05/4/2021

Thứ 2,4:

Từ 08h-10h

 Lớp 6,7
2 Ôn chuyên 8-1 (2022) Học từ bài 46 Thứ 6 ngày 02/4/2021

Thứ 3,6:

Từ 17h45-19h45

Lớp 7,8
3 Ôn chuyên 8-2 (2022) Học từ bài 24 Thứ 5 ngày 01/4/2021

Thứ 5: 18h-19h30

Chủ nhật: 8h-11h30

Lớp 6,7,8
4 Ôn chuyên 9 (2021) Luyện đề Thứ 6 ngày 02/4/2021

Thứ 3: 18h-21h

Thứ 6: 20h-21h30

Lớp 9

 

LỚP HỌC ÔN THI N2, N3- HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

Giai đoạn 1 Thứ 6 ngày 02/4/2021

 Thứ 2,3,4,6

    Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-3

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 12/4/2021

Thứ 2,4,6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-2

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 08/3/2021

Thứ 2,4,6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
4

Hanami N3-1

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 09/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình
1

Hanami  Futsū

A1F3_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 12/4/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 04 bài sách Mina I

2

Hanami  Futsū

A3F11_20

 Học từ bài 19

Thứ 3 ngày 06/4/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 19->26+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū

B1F21-21

Học từ bài 26 Thứ 4 ngày 14/4/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26 ->31+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

B3F1_20

Học từ bài 37 Thứ 2 ngày 26/4/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 37-> 43 + kết hợp Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F2_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày

05/4/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 04 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A1F3_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 27/4/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 04 bài của sách Minna I
3 Ôn vào lớp 10 Học chương trình N5 Thứ 4 ngày 14/4/2021

Thứ 4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học sách giáo khoa lớp 9

4

Hanami N3-21

Học ch/tr  N3 - Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 06/4/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
5 Hanami Ôn thi JLPT N3 Học ch/tr N3- Giai đoạn 2 Chủ nhật ngày 4/4/2021

Thứ 6 - CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
6 Hanami N3 Ôn thi Đại học Học chương trình N3

Thứ 5 ngày

08/4/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3 + luyện đề ĐH
7 Ôn chuyên 1 Học từ bài 35 Thứ 7 ngày 17/4/2021

Thứ 7: 18h-19h30

Thứ 5: 20h-21h30

24 buổi Học sinh lớp 8
8 Ôn chuyên 2 Học từ bài 35 Thứ 7 ngày 17/4/2021

Thứ 5,7: 18h-19h30

24 buổi
Học sinh lớp 6,7
9 Ôn chuyên 3 Học từ bài 10 Chủ nhật ngày 11/4/2021

Chủ nhật

Từ 14h-17h

24 buổi Học sinh lớp 5,6,7
 

go top