Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 7 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

1

Ôn chuyên 6

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bảng chữ cái Chủ nhật ngày 21/3/2021 Chủ nhật: 14h-17h Học sinh lớp 5,6,7

2

Hanami Kodomo 3-20 (Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Chủ nhật ngày 07/3/2021

Chủ nhật 

Từ 8h-10h

Học sinh lớp 2,3,4,5

 

 

 

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS1-21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 22/3/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen N3 Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 08/3/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h-10h

- Học chương trình N3

- Luyện đề N3

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT Tên lớp  Bài học Ngày khai giảng

Thời gian học

Độ tuổi
1 Ôn chuyên 7C2 (2023) Học từ bài 20 Thứ 2 ngày 01/3/2021

Thứ 2,4:

Từ 08h-10h

 Lớp 6,7
2 Ôn chuyên 8-1 (2022) Học từ bài 42 Thứ 3 ngày 02/3/2021

Thứ 3,6:

Từ 17h45-19h45

Lớp 7,8
3 Ôn chuyên 8-2 (2022) Học từ bài 21 Thứ 5 ngày 04/3/2021

Thứ 5: 18h-19h30

Chủ nhật: 8h-11h30

Lớp 6,7,8
4 Ôn chuyên 9 (2021) Luyện đề Thứ 3 ngày 02/3/2021

Thứ 3: 18h-21h

Thứ 6: 20h-21h30

Lớp 9

 

LỚP HỌC ÔN THI N2, N3- HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

 ( Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 2 Thứ 2 ngày 01/3/2021

 Thứ 2-4-6

    Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N2
2

Hanami N3-2

( Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 08/3/2021

Thứ 2-4-6 

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-1

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 09/3/2021

Thứ 3-5-CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình
1

Hanami  Futsū

A1F1_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 09/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h0

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài sách Mina I
2

Hanami  Futsū

A1F2_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 23/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài sách Mina I

3

Hanami  Futsū

A3F10_20

 Học từ bài 18

Thứ 2 ngày 15/3/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 18 ->25+ kết hợp Kanji

4

Hanami  Futsū

A2F12_20

Học từ bài 7 Thứ 3 ngày 02/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 7-> 12 + kết hợp Kanji
5

Hanami  Futsū

B1F5_20

Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 08/3/2021 

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26 -> 32+ kết hợp Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày

01/3/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

A1F2_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 16/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū 

A3F6_20

Học từ bài 17 Thứ 3 ngày 02/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 17->25 + kết hợp Kanji

4

Hanami Futsū

N3-17 

Học chương trình N3 Thứ 6 ngày 19/3/2021

Thứ 6, CN

Từ 20h-21h30

24 buổi Học chương trình N3
5 Hanami N3_21 Học chương trình N3 Thứ 3 ngày 09/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
6 N3 Ôn thi Đại học Học chương trình N3

Thứ 3 ngày

23/3/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
7 Ôn chuyên 1 Học từ bài 32 Thứ 5 ngày 25/3/2021

Thứ 7: 18h-19h30

Thứ 5: 20h-21h30

24 buổi Học sinh lớp 8
8 Ôn chuyên 2 Học từ bài 32 Thứ 7 ngày 20/3/2021

Thứ 5,7: 18h-19h30

24 buổi
Học sinh lớp 6,7
9 Ôn chuyên 3 Học từ bài 10 Chủ nhật ngày 07/3/2021

Chủ nhật

Từ 14h-17h

24 buổi Học sinh lớp 5,6,7

go top