Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 07/2021

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6

Năm 2025

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 05/7/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 8-1

Năm 2023

Học từ bài 28 Thứ 2 ngày 05/7/2021

Thứ 2,4: 8h-10h

Chủ nhật : 14h-16h

Lớp 6,7,8
3

Ôn chuyên 8-2

Năm 2023

Học từ bài 28 Thứ 4 ngày 07/7/2021

Thứ 4: 18h-19h30

Chủ nhật : 14h-16h

Lớp 6,7,8
4

Ôn chuyên 8-3

Năm 2023

Học từ bài 12 Thứ 3 ngày 06/7/2021

Thứ 3,6,7,CN:14h-16h

Thứ 5: 18h-20h

Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 6 ngày 02/7/2021 Thứ 3,6: 17h45-19h45 Lớp 8,9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2022

Học từ bài 36 Thứ 5 ngày 01/7/2021

Thứ 2,3,5: 14h-17h

Thứ 7, CN: 8h-11h30

Lớp 7,8,9
TẠI 342 LẠCH TRAY
7

Ôn chuyên 2

Năm 2023

Học từ bài 37 Thứ 5 ngày 15/7/2021 Thứ 5,7 :18h-19h30 Lớp 7,8
8

Ôn chuyên 1

Năm 2022

Học từ bài 45 Thứ 5 ngày 08/7/2021

Thứ 5: 20h-21h30

Thứ 7, CN: 18h-19h30

Lớp 8,9
9

Ôn vào L10

Chương trình N5 Thứ 4 ngày 14/7/2021 Thứ 4,6: 18h-19h30 Lớp 7,8,9

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS3-21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 12/7/2021

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen

BS1-21

Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 05/7/2021

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h -10h30

-Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

2 Hanami Shinkansen       N3-21 Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 05/7/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h-10h

- Học chương trình N3

 

LỚP  N3 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N3-2 

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 12/7/2021

Thứ 2,4,6 

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-1

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 06/7/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
4

Hanami N3-3

Giai đoạn 1 Thứ 5 ngày 01/7/2021

Thứ 2,5

Từ 17h45-19h45

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình
1

Hanami  Futsū

A1F5_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 20/7/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 04 bài sách Mina I

2

Hanami  Futsū

A3F1_21

 Học từ bài 12

Thứ 3 ngày 20/7/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 12->18+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū

B2F5-21

Học từ bài 38 Thứ 2 ngày 05/7/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 38 ->42+ kết hợp Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami  Futsū  

A1F4_21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày

06/7/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 04 bài của sách Minna I

2 Kodomo 3-20 Học từ bài 1 Chủ nhật ngày 11/7/2021 Chủ nhật: 8h-10h 30 buổi Lớp 4,5,6
3

Hanami  Futsū  

A2F2_21

Học từ bài 6 Thứ 2 ngày 05/7/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 6-> 12 + kết hợp học Kanji

4

Hanami Futsū B1F1_21

Học từ bài 26 Thứ 3 ngày 13/7/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26->32 + kết hợp học Kanji
5 Ôn N3-21 Ôn N3 Thứ 3 ngày 06/7/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Ôn N3 + Luyện đề

go top