Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 08/2021

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6-1

Năm 2025

Học từ bài 4 Thứ 2 ngày 23/8/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 8-1

Năm 2023

Học từ bài 28 Thứ 2 ngày 02/8/2021

Thứ 2,4: 8h-10h

Chủ nhật : 14h-16h

Lớp 6,7,8
3

Ôn chuyên 8-2

Năm 2023

Học từ bài 30 Thứ 4 ngày 04/8/2021

Thứ 4: 18h-19h30

Chủ nhật : 14h-16h

Lớp 7,8
4

Ôn chuyên 8-3

Năm 2023

Học từ bài 15 Thứ 3 ngày 03/8/2021

Thứ 3,6,7,CN

Từ 14h-16h

Thứ 5: 18h-20h

Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 3 ngày 03/8/2021 Thứ 3,6: 17h45-19h45 Lớp 8,9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2022

Học từ bài 44 Thứ 2 ngày 02/8/2021

Thứ 2,3,5: 14h-17h

Thứ 7,CN: 8h-11h30

Lớp 8,9
TẠI 342 LẠCH TRAY
7

Ôn chuyên 1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4

Thứ 5 ngày 12/8/2021

Thứ 5: 20h-21h30

Thứ 7,CN:18h-19h30

Lớp 8,9
8

Ôn chuyên 2

Năm 2023 

Học từ bài 38 Thứ 5 ngày 12/8/2021

Thứ 5,7: 18h-19h30

Lớp 7,8

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS4-21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 23/8/2021

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen    AS3-21

Học từ bài 3

Thứ 2 ngày 02/8/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h - 11h

Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3

Hanami Shinkansen

BS4-21

Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 09/8/2021

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h -10h30

-Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

4

Hanami Shinkansen       N3 

Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 09/8/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h-10h

- Học chương trình N3

5

Hanami Kaiwa

Giao tiếp

Thứ 2 ngày 09/8/2021

Thứ 3,5,7

Từ 8h - 10h

Đã học hết chương trình N4,N3

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami N2

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 09/8/2021

Thứ 2,4,6

18h-19h30

30 buổi

Học chương trình N2

2

Hanami N3-2 

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 02/8/2021

Thứ 2,4,6 

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-1

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 03/8/2021

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
4

Hanami N3-3

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 02/8/2021

 Thứ 2,5       17h45-19h45

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình
1

Hanami  Futsū

A1F6_21

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 09/8/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi Học BCC -> bài 4 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A1F7_21

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 24/8/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học BCC -> bài 4 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A2F4_21

Học từ bài 7

Thứ 2 ngày 28/8/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 7 -> 14 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

A3F2_21

Học từ bài 16

Thứ 3 ngày 10/8/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 16 -> 21 + kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū

B3F5-21

Học từ bài 42 Thứ 2 ngày 02/8/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 42 -> 47 + kết hợp Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami Futsū A3F2_21 Học từ bài 12 Thứ 2 ngày 9/8/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 12 -> 18 + kết hợp học Kanji

2

Hanami Futsū B2F1_21

Học từ bài 32 Thứ 3 ngày 03/8/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 32 -> 37 + kết hợp học Kanji

3

Ôn N3-21 Ôn N3 Thứ 3 ngày 10/8/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Ôn N3 + Luyện đề

go top