Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 08/2022


LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài BCC  Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45
(KG 2/8/2022)
Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 7

Năm 2025

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài 5

Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45

Lớp 6,7
3

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

(Hồ Lâm Tường)

Ôn tập N5 Thứ 3,6 :17h45-19h45 Lớp 7,8
4

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

( Lạch Tray)

Học từ bài 29 Thứ 4, CN: 14h - 17h Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn tập N4 & ôn chuyên đề

Thứ 4: 17h45-19h15
CN: 14h-17h

Lớp 8,9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn tập N4 & ôn chuyên đề

Thứ 5: 17h45-19h45
CN: 14h-17h

Lớp 8,9

 

LỚP KODOMO - DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI

STT Tên lớp Bài học Lịch học Đối tượng tuyển sinh
1

Kodomo 2 - 20 

(Hồ Lâm Tường)

Học bài 7 Thứ 7: 14h30 - 16h30 Tiểu học
2

Suika 1

(Lạch Tray)

BCC

Chủ nhật: 14h30 - 16h30

Tiểu học

                    LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS5-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 01/8/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen    AS6-22 Bảng chữ cái Thứ 2 ngày 29/8/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 25 bài
 ~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

3 Hanami Shinkansen    BS3-22 Ch/tr N4 Thứ 2 ngày 22/8/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h

- Học hết 50 bài
~250 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N4

4

Hanami Shinkansen N3

Ch/tr N3

Thứ 2 ngày 01/8/2022

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h - 11h

- Mục tiêu đỗ JLPT N3 kỳ T12/2022

 

5

Hanami Shinkansen N2

Ch/tr N2

Thứ 3 ngày 02/8/2022

Thứ 3,5,7,CN
Từ 18h30 - 21h15

- Mục tiêu đỗ JLPT N2 kỳ T12/2022

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG, LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2-121

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn
luyện đề
Thứ 3 ngày 02/8/2022

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Mục tiêu đỗ JLPT N3 kỳ T12/2022
2

Hanami N3-122

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 02/8/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi

Mục tiêu đỗ JLPT N3 kỳ T7/2023

3

Hanami N3-222

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 03/8/2022

Thứ 4,7

17h45-19h45

39 buổi Mục tiêu đạt JLPT N3 kỳ T7/2023 trên 130 điểm
4

Hanami N3-3 

(Lạch Tray)

Giai đoạn
luyện đề

Thứ 3 ngày 09/8/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi Mục tiêu đạt JLPT N3 kỳ T12/2022 trên 130 điểm

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F6_22

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 6 ngày 05/8/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F3_22

Học bài 6

Thứ 3 ngày 02/8/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A2F4_22

Học bài 6 Thứ 6 ngày 26/8/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

A3F2_21

Học bài 13

Thứ 4 ngày 03/8/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 13 -> 18 + kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū

B3F5_21

Học bài 39 Thứ 5 ngày 18/8/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 39 -> 44 + kết hợp học Kanji

6

Hanami  Futsū

B2F6_21

Học bài 33

Thứ 5 ngày 18/8/2022

Thứ 3,5,CN
Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 33 -> 38 + kết hợp học Kanji

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F5_22 Học từ bảng chữ cái Thứ 4 ngày 17/8/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A2F3_21 Học từ bài 6 Thứ 6 ngày 26/8/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū A3F1_22 Học từ bài 13 Thứ 5 ngày 04/8/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 19-> 25 + kết hợp học Kanji
4 Hanami Futsū B1F1_21 Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 08/8/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 26-> 32 + kết hợp học Kanji

go top