Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 02/2023

 

LÌ XÌ ĐẦU NĂM

* ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TỪ 100K-500K

- Lì xì 500k khi đăng ký lần đầu

- Lì xì 100k khi đăng ký học lên khóa

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

Bảng chữ cái

Thứ 4,7

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7-1

Năm 2025

 

 Bài 14

 

Thứ 5: 17h45 - 19h15

CN: 17h30 - 20h

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7-2

Năm 2025

Bài 17

Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45

Lớp 6,7

N4

Ôn chuyên 8

Năm 2024

Bài 38

Thứ 6: 17h45 - 19h15

CN: 8h - 10h30

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Lịch học

Đối tượng tuyển sinh

N5

Kodomo 2-22

Bảng chữ cái

Thứ 7

04/02/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

Tiểu học

Kodomo 1-22 Học Katakana

Thứ 7

25/02/2023

Thứ 7

8h - 10h

Kodomo 2-21 Bài 2

Thứ 7

25/02/2023

Thứ 7

8h - 10h

Kodomo 2-20 Bài 12

Thứ 7

18/02/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

 

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

N5

Hanami

Shinkansen 

AS1-23

Bảng chữ cái

Thứ 2 

13/02/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

N4 Ôn N4 + Kaiwa   Thứ 4 ngày 01/02/2023

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

1,5 tháng

- Ôn luyện JLPT N4

- Học Kaiwa

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F1_23

 Bảng chữ cái

Thứ 5 

16/02/2023

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A3F7_22

Bài 13

Thứ 2

06/02/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 13 -> 19 + kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B3F8_22

Bài 42

Thứ 5

09/02/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học từ bài 42 -> 47 + kết hợp học Kanji

N3

Hanami

N3-123

Giai đoạn 1

- Học ngữ pháp, Kanji

- Kaiwa theo chủ đề

Thứ 3

14/02/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ T12/2023 đạt trên 130 điểm

Hanami 

N3-122

Giai đoạn 2

- Ôn tập & luyện các dạng đề JLPT

- Thi thử JLPT

Thứ 7 

04/02/2023

Thứ 4,7

17h45 - 19h45

- Đỗ JLPT N3 kỳ T7/2023 đạt trên 130 điểm

Hanami

N3-222

Giai đoạn 1

- Học ngữ pháp, Kanji

- Kaiwa theo chủ đề

Thứ 5

02/02/2023

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đủ điểm đỗ JLPT N3 kỳ tháng 07/2023

- Đỗ JLPT N3 trên 130 điểm kỳ tháng 12/2023

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ Tên lớp Bài học Thời gian học Đối tượng
N5

Ôn chuyên 6,7
Năm 2025, 2026

Bảng chữ cái Thứ 5, CN: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7

Ôn chuyên 7
Năm 2025

Bài 20 Thứ 4,6: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7
N4

Ôn chuyên 8

Năm 2024

Bài 43

Thứ 4: 17h45 - 19h15
CN: 14h - 17h

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Kodomo 1-23

Bảng chữ cái

Thứ 7

25/02/2023

Thứ 7

14h30 - 16h30

Tiểu học

Kodomo 1-21 Bài 3

Chủ nhật

05/02/2023

Chủ nhật

14h30 - 16h30

Tiểu học

Sakura 1

Bài 15

Chủ nhật

 05/02/2023

Chủ nhật

8h15 - 11h15

THCS

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F1_23 Bảng chữ cái

Thứ 2

20/02/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bảng chữ cái
Hanami Futsū A2F7_22 Bài 7

Thứ 2

06/02/2023

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 7->13 + kết hợp học Kanji
Hanami Futsū A3F5_22 Bài 14

Thứ 2

06/02/2023

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bài 14-> 20 + kết hợp học Kanji
N2

Hanami

N2-122

- Nâng cao kiến thức N2

- Học ngữ pháp N1

Thứ 6

04/02/2023

Thứ 3,6,CN

18h - 20h

Mục tiêu đỗ JLPT N2 trên 130 điểm kỳ T7/2023

Hanami

N2-222

Giai đoạn 1

Thứ 5

16/02/2023

Thứ 5,7,CN

18h - 19h30

Học chương trình N2

go top