Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 11/2022

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Lạch Tray)

Bảng chữ cái

Thứ 4,7

17h45 - 19h45

Lớp 6,7
N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Hồ Lâm Tường)

 

 Bảng chữ cái

 

Thứ 4,7

17h45 - 19h45
 

Lớp 6,7
N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025,2026

(Hồ Lâm Tường)

Bài 8

Thứ 3,5,CN

17h45 - 19h45

Lớp 6,7
N5

Ôn chuyên 7
Năm 2025

(Hồ Lâm Tường)

Bài 10 Thứ 5 :17h45-19h15
CN: 17h30 - 20h
Lớp 6,7
N4

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

( Hồ Lâm Tường)

Bài 32 Thứ 6: 17h45-19h45
CN: 8h - 10h30
Lớp 7,8
N4

Ôn chuyên 8

Năm 2024

( Lạch Tray )

Bài 37

Thứ 4: 17h45-19h15
CN: 14h-17h

Lớp 7,8

LỚP KODOMO - DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Lịch học Đối tượng tuyển sinh
1

Kodomo 2-22

(Hồ Lâm Tường)

Bảng chữ cái

Thứ 7

19/11/2022

Thứ 7

14h30 - 16h30

Tiểu học
2

Kodomo 1-22

(Hồ Lâm Tường)

Âm ghép hiragana

Thứ 7

05/11/2022

Thứ 7

8h-10h

Tiểu học
3

Kodomo 2-21

(Hồ Lâm Tường)

 Katakana

Thứ 7

05/11/2022

Thứ 7

8h - 10h

Tiểu học
4

Kodomo 2 - 20

(Hồ Lâm Tường)

Bài 9

Thứ 7

 05/11/2022

Thứ 7

14h30-16h30

Tiểu học
5

Kodomo 1-21

(Lạch Tray)

Âm ghép katakana

Chủ nhật 

06/11/2022

Chủ nhật

14h30 - 16h30

Tiểu học
6

Kodomo 1-22

(Lạch Tray)

Katakana

Thứ 5

03/11/2022

Thứ 3,5

17h45 - 19h45

Tiểu học
7

Sakura 2-20

(Lạch Tray)

Bài 9

Chủ nhật

06/11/2022

Chủ nhật

8h15 -11h15

THCS

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG- 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

N5

Hanami Shinkansen    AS8-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 

28/11/2022

Thứ 2,3,4,5,6

8h – 11h15

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

N5 Hanami Shinkansen    AS7-22 Bài 4

Thứ 3

01/11/2022

Thứ 2,3,4,5,6

8h – 11h15

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5
N4 Hanami Shinkansen    BS5-22 Bài 27

Thứ 3

01/11/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

- Học hết 50 bài
~250 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N4

N2

Hanami Shinkansen N2 (Lạch Tray)

Giai đoạn 2

Thứ 3

01/11/2022

Thứ 3,5,7,CN
18h30 - 21h15

- Học chương trình N2

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

 

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F9_22

 Bảng chữ cái

Thứ 3 

15/11/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

N5

Hanami  Futsū

A2F7_22

Bài 6

Thứ 2 

28/11/2022

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

N5

Hanami  Futsū

A3F4_22

Bài 13

Thứ 2

07/11/2022

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 13 -> 18 + kết hợp học Kanji
N4

Hanami  Futsū

B3F6_22

Bài 39

Thứ 3

01/11/2022

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học từ bài 39 -> 44 + kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B4F5_21

Luyện đề JLPT

Thứ 3 

01/11/2022

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Luyện đề JLPT N4

N3

Hanami N3

Giai đoạn 1

Thứ 4

02/11/2022

Thứ 4,7

17h45 - 19h45

- Đủ điểm đỗ JLPT N3 tháng 12/2022

- Đỗ JLPT N3 trên 130 điểm kỳ tháng 07/2023

N2

Hanami  N2

Ngữ pháp kết hợp luyện đề

Thứ 5

10/11/2022

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đủ điểm đỗ JLPT N2 tháng 12/2022

- Đỗ JLPT N2 trên 120 điểm kỳ tháng 07/2022

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F7_22 Bảng chữ cái

Thứ 2

14/11/2022

Thứ 2,4,6

20h-21h30

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji
N5 Hanami Futsū A2F5_22 Bài 6

Thứ 2

21/11/2022

Thứ 2,4,6

18h-19h30

Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji

N5

Hanami Futsū A3F3_22 Bài 14

Thứ 2

07/11/2022

Thứ 2,4,6

18h-19h30

Học từ bài 13-> 18 + kết hợp học Kanji
N4 Hanami Futsū B1F2_22 Bài 26

Thứ 3

29/11/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

Học từ bài 26-> 32 + kết hợp học Kanji
N4 Hanami Futsū B2F1_22 Bài 37

Thứ 4

02/11/2022

Thứ 2,4,6

18h-19h30

Học từ bài 33-> 38 + kết hợp học Kanji
N3 Hanami N3

Giai đoạn

luyện đề

Thứ 3

01/11/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

Đỗ JLPT N3 kỳ Tháng 12/2022

go top