Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 12/2022

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

Bảng chữ cái

Thứ 4,7

17h45 - 19h45

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7-2

Năm 2025

 

 Bài 11

 

Thứ 3,5,CN

17h45 - 19h45
 

Lớp 6,7

Ôn chuyên 7-1

Năm 2025

Bài 11

Thứ 5: 17h45 - 19h15

CN: 17h30 - 20h

Lớp 6,7

N4

Ôn chuyên 8

Năm 2024

Bài 34

Thứ 6: 17h45 - 19h15

CN: 8h - 10h30

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Lịch học

Đối tượng tuyển sinh

N5

Kodomo 2-22

Bảng chữ cái

Thứ 7

10/12/2022

Thứ 7

14h30 - 16h30

Tiểu học

 

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

N5

Hanami

Shinkansen 

AS8-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 

05/12/2022

Thứ 2,3,4,5,6

8h – 11h15

3 tháng

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

Hanami

Shinkansen

AS9-22

Bảng chữ cái

Thứ 2

26/12/2022

Thứ 2,3,4,5,6

8h – 11h15

3 tháng

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5
N4

Hanami

Shinkansen 

BS6-22

Bài 26

Thứ 2

12/12/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

- Học từ bài 26
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F10_22

 Bảng chữ cái

Thứ 3 

20/12/2022

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A2F7_22

Bài 6

Thứ 6 

02/12/2022

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B1F2_22

Bài 26

Thứ 2

26/12/2022

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bài 26 -> 31 + kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

B2F8_22

Bài 33

Thứ 5

08/12/2022

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

Học từ bài 32 -> 38 + kết hợp học Kanji

N3

Hanami N3-122

Giai đoạn 2

Thứ 7 

10/12/2022

Thứ 4,7

17h45 - 19h45

- Đỗ JLPT N3 kỳ T7/2023 đạt trên 130 điểm

Hanami N3-222

Giai đoạn 1

Thứ 3

06/12/2022

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đủ điểm đỗ JLPT N3 kỳ tháng 07/2023

- Đỗ JLPT N3 trên 130 điểm kỳ tháng 12/2023

N2

Hanami  N2

Giai đoạn 2

Thứ 3

06/12/2022

Thứ 3,6

18h - 20h

- Đỗ JLPT N2 trên 130 điểm kỳ tháng 07/2023

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ Tên lớp Bài học Thời gian học Đối tượng
N5

Ôn chuyên 6,7
Năm 2025, 2026

Bảng chữ cái Thứ 5, CN: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7

Ôn chuyên 7
Năm 2025

Bài 16 Thứ 4,6: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7
N4

Ôn chuyên 8

Năm 2024

Bài 37

Thứ 4: 17h45 - 19h45
CN: 14h - 17h

Lớp 7,8

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-12 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

 

N5

 

Kodomo 1-21

Bài 1

Chủ nhật

04/12/2022

Chủ nhật

14h30 - 16h30

Tiểu học

Kodomo 2-22

Bảng chữ cái

Thứ 7

10/12/2022

Thứ 7

8h - 10h

Tiểu học

Sakura

Bài 13

Chủ nhật

 25/12/2022

Chủ nhật

8h15 - 11h15

THCS

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F8_22 Bảng chữ cái

Thứ 4

14/12/2022

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bảng chữ cái
Hanami Futsū A2F6_22 Bài 6

Thứ 3

20/12/2022

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji
N4 Hanami Futsū B3F1_22 Bài 42

Thứ 4

28/12/2022

Thứ 2,4,6

18h - 19h30

Học từ bài 42-> 47 + kết hợp học Kanji
N2 Hanami N2

Giai đoạn 1

Thứ 3

06/12/2022

Thứ 3,5,CN

18h - 19h30

Học chương trình N2


go top