Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 07/2024

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Bảng chữ cái

Thứ 2

15/07/2024

Thứ 2,4,6

17h45 - 19h45

- Hè học tăng cường

3 buổi/ tuần

- Vào năm học

2 buổi/ tuần

N4

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Bài 26

Thứ 2

01/07/2024

Thứ 2,CN

17h45 - 19h45

Thứ 4

8h-10h

Ôn chuyên 8

Năm thi chuyên 2026

Bài 46

Thứ 4

04/07/2024

Thứ 5

20h-21h30

Thứ 6

14h-17h

Chủ nhật

8h-11h

Ôn chuyên 9

Năm thi chuyên 2025

Ôn tổng hợp ngữ pháp N4

Thứ 2

01/07/2024

Thứ 2

14h-17h

Thứ 5

17h45-19h45

Chủ nhật

17h30-20h30

 

LỚP KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-15 TUỔI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Luffy

- Bảng chữ cái Hiragana

- Tiết học văn hoá Nhật Bản, giới thiệu về bản thân,...

Thứ 2

01/07/2024
 

Thứ 2,4,6

8h-10h30
 

- Lịch học hè

3 buổi/ tuần

- Vào năm học

1 buổi/ tuần

 

 

LỚP SHINKANSEN (LỚP HỌC SIÊU TỐC BUỔI SÁNG & TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày

khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Mục tiêu

N5

Hanami

Shinkansen 

AS4 - 24

Bảng chữ cái

Thứ 2 

08/07/2024

Thứ 2,3,4,5,6,7

8h – 11h15

3 tháng

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 57 HỒ LÂM TƯỜNG

Cấp độ Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Giáo trình

N5

Hanami  Futsū

A1F4 - 24

 Bảng chữ cái

Thứ 3

02/07/2024

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

Học BCC -> bài 5 +

Kết hợp học Kanji

N4

Hanami  Futsū

B2F4 - 24

Bài 32

Thứ 4

17/07/2024

Thứ 2,4,6

20h-21h30

Học từ bài 32-> 38 +

Kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

B4F1 - 24

Bài 45

Thứ 5

25/07/2024

Thứ 3,5,CN

18h -19h30

Học từ bài 45-> 50 +

Kết hợp học Kanji

N3

Hanami

JLPT N3-24

Giai đoạn 2

Thứ 2

01/07/2024

Thứ 2,4,6

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ tháng 12/2024 trên 130đ

N2

Hanami

JLPT N2-24

Giai đoạn 1

Thứ 3

02/07/2024

Thứ 3,5,CN

20h - 21h30

- Đỗ JLPT N2 kỳ

tháng 12/2024

 

Hanami

JLPT N2-24

Giai đoạn 1

Thứ 2

08/07/2024

Thứ 2,5

19h30 - 21h30

- Đỗ JLPT N2 kỳ

tháng 12/2024

N1

Hanami

JLPT N2-24

Giai đoạn 1

Thứ 7

06/07/2024

Thứ 7

18h-20h30

- Nắm vững từ vựng theo từng chủ đề.

- Nắm chắc những cụm từ, thành ngữ người Nhật thường sử dụng trong cuộc sống.

- Thành thạo giao tiếp với người Nhật theo từng chủ đề.

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ - 342 Lạch Tray

Cấp độ

Tên lớp

Ngày khai giảng

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng 

tuyển sinh

N5

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Thứ 2

15/07/2024

Bảng chữ cái

T2,4,6

17h45-19h45

- Hè học tăng cường

3 buổi/ tuần

- Vào năm học

2 buổi/ tuần

Ôn chuyên 6,7

Năm thi chuyên 2027

Thứ 3

02/07/2024

Bài 1

Thứ 3,5,7

17h45 - 19h45

N4

Ôn chuyên 8

Năm thi chuyên 2026

Thứ 3

02/07/2024

Bài 45

+ Ôn tập

Thứ 3,6

19h30 - 21h30

 

KODOMO (LỚP DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 6-15 TUỔI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng

N5

Zoro 1

- Bảng chữ cái Hiragana

- Tiết học văn hoá Nhật Bản, giới thiệu về bản thân,...

Thứ 3

02/07/2024

Thứ 3,5,7

8h-10h

Từ 6-15 tuổi

 

 

LỚP FUTSŪ (LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI) - 342 LẠCH TRAY

Cấp độ

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Ghi chú

N5 Hanami Futsū A1F3_24 Bảng chữ cái

Thứ 2

15/07/2024

Thứ 2,4,6

17h45-19h45

Học BCC -> Bài 5

+ kết hợp học Kanji

Hanami  Futsū

A1F2_24

Bài 1

Thứ 3

02/07/2024

Thứ 3,5,7

17h45-19h45

Học từ Bài 1 -> Bài 6

+ Kết hợp học Kanji

N3

Hanami 

JLPT N3_24

Giai đoạn 1

Thứ 3

02/07/2024

Thứ 3,6,CN

18h - 19h30

- Đỗ JLPT N3 kỳ T7/2025

N1

Hanami 

JLPT N1

Giai đoạn 1

Th

04/07/2024

Thứ 5

17h45 - 19h45

- Nắm vững từ vựng theo từng chủ đề.

- Nắm chắc những cụm từ, thành ngữ người Nhật thường sử dụng trong cuộc sống.

- Thành thạo giao tiếp với người Nhật theo từng chủ đề.

CN

15h45 - 17h45

 

go top