Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 12/2019

 

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS11-19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 02/12/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 11h15

90 buổi

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen 

AS12_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 23/12/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

90 buổi

Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

- Ưu đãi lì xì 300.000đ

3

Hanami Shinkansen 

BS8_19

Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 02/12/2019

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

60 buổi

Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

LỚP KAIWA TRUNG CẤP- HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT

Tên lớp

Đối tượng

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami Kaiwa 

II

Đã học hết chương trình N4

Thứ 2 ngày 09/12/2019

Thứ 2,4,5

Từ 08h – 10h

24 buổi

-Luyện hội thoại

LỚP HỌC ÔN THI N2+N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami  Ôn N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 16/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 2 ngày 16/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N3

3

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 2 Thứ 3 ngày 10/12/2019

 T3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Chữa đề N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F20_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 09/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách MinnaI

 Ưu đãi lì xì 100.000

2

Hanami  Futsū  

A1F21_19

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 23/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách MinnaI

Ưu đãi lì xì 100.000

3

Hanami  Futsū

  A2F16_19

Bài 8

Thứ 2 ngày 02/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū 

 A2F14_19

Bài 8

Thứ 3 ngày 03/12/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū 

A2F17_19

Bài 8

Thứ 3 ngày 17/12/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16+ kết hợp học Kanji

6

Hanami  Futsū 

A3F10_19

Bài 15

Thứ 2 ngày 02/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 15->22+ kết hợp học Kanji

7

Hanami  Futsū 

B1F6_19

Bài 25

Thứ 2 ngày 02/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 25->32+ kết hợp học Kanji

8

Hanami  Futsū 

B1F7_19

Bài 26 Thứ 3 ngày 24/12

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26-> 32+ kết hợp học Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F14_19

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 10/12/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

Ưu đãi lì xì 100.000đ

2

Hanami  Futsū  

A2F11-19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 3 ngày

03/12/2019

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū  

A2F12_19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 2 ngày 16/12/2019

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 8>16 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

A3F9_19

(Lạch Tray)

Bài 17 Thứ 3 ngày 24/12

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 17>25 + kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū  

B2F2_19

(Lạch Tray)

Bài 32 Thứ 3 ngày 03/12

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 32->38+ kết hợp học kanji
6

Hanami  Futsū  

Ôn N2

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 03/12

Thứ 3,6,CN

Từ 17h30 - 19h30

30 buổi Học ngữ pháp N2
7

Hanami  Futsū  

Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 03/12

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học ngữ pháp N3

go top