Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 01/2020

 

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 6 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày 15/01/2020

Thứ 4-6

Từ 18h-19h30

48 buổi

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

LỚP KAIWA CAO CẤP

STT

Tên lớp

Đối tượng

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Kaiwa I

Đã học hết chương trình N3

Thứ 2 ngày 20/01/2020

Thứ 2-4

Từ 20h-21h30

24 buổi

-Luyện tập hội thoại

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS1-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 06/1/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 11h15

90 buổi

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

- Ưu đãi lì xì 300.000đ

2

Hanami Shinkansen 

BS9_19

Học từ bài 26

Thứ 2 ngày 06/01/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 11h15

60 buổi

Học hết 50 bài

 ~250 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N4

 

 

LỚP HỌC ÔN THI N2+N3_N4- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1

Hanami  Ôn N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 06/01/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N2

2

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 2 ngày 06/01/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học ngữ pháp N3

3

Hanami  Ôn N4

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 06/01/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Ôn tập ngữ pháp N4

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

1

Hanami  Futsū

A1F1_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 13/01/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách MinnaI

 Ưu đãi lì xì 100.000

2

Hanami  Futsū

B1F9_19

Bài 26

Thứ 3 ngày 17/01/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū 

 B3F22_19

Bài 36

Thứ 2 ngày 13/01/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 36->42+ kết hợp học Kanji

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

 

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F1_20

(Lạch Tray)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 07/01/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

Ưu đãi lì xì 100.000đ

2

Hanami  Futsū  

A2F10-19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 2 ngày

13/1/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 8->16 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū  

A2F13_19

(Lạch Tray)

Bài 8

Thứ 2 ngày 13/1/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 8>16 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū  

Ôn N3

(Lạch Tray)

Giai đoạn 1 Thứ 6 ngày 17/1/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học ngữ pháp N3

go top