Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 08/2020

LỊCH KHAI GIẢNG  CƠ SỞ 1 : SỐ 4C HỒ SEN

LỚP KODOMO DÀNH CHO ĐỘ TUỔI TỪ 6 TUỔI ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Kodomo 2-20 (Hồ Sen)

Học từ bảng chữ cái

Thứ 7 ngày 22/8/2020

Thứ 7

Từ 14h30-16h30

- Học bảng chữ cái, số đếm,...

-Học cách giới thiệu bản thân, đồ vật,.....

 

 

 

2 Hanami Kodomo 1-20 (Hồ Sen) Học từ bảng chữ cái Thứ 4 ngày 19/8/2020

Thứ 4-6

Từ 18h-19h30

3

Hanami Kodomo 2-19 (Lạch Tray) Học từ bảng chữ cái

Thứ 7 ngày 22/08/2020

Thứ 7

Từ 8h-11h

4 Hanami Kodomo 1-19 (Lạch Tray) Học từ bài 9 Thứ 7 ngày 15/8/2020

 Thứ 7

Từ 16h30-18h30

Học từ bài 9+ kết hợp học Kanji

 

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Đối tượng tuyển sinh

1

Lớp Ôn chuyên 2022

Học từ bài 24

Thứ 3 ngày 04/8/2020

Thứ 3,6 :Từ 17h30-19h30

Thứ 5: 14h30-16h30

Học sinh lớp 6,7,8 
2 Lớp ôn chuyên 2021 Học từ bài 40 Thứ 3 ngày 04/8/2020

Thứ 2,6 : 14h-17h

Thứ 3: 18h-21h

Học sinh lớp 8,9
3 Lớp ôn chuyên 2021 Học từ bài 40 Thứ 3 ngày 04/8/2020

Thứ 2,3,6 : 14h30-16h30

Học sinh lớp 8,9
4 Lớp ôn chuyên 1 (Lạch Tray) Học từ bài 38 Thứ 2 ngày 10/8/2020

Thứ 2,4 : 17h30-19h30

 


Học sinh lớp 8,9
5 Lớp ôn chuyên 3 (Lạch Tray) Học từ bài 1 Thứ 4 ngày 19/8/2020

Thứ 4: 18h-19h30

Chủ nhật: 8h-9h30

Học sinh lớp 6,7

 

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen 

AS3-20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 17/8/2020

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 08h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen N3 Học ngữ pháp N3 ( Giai đoạn 2) Thứ 2 ngày 03/8/2020

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 08h – 10h

Học ngữ pháp, nghe nói, đọc hiểu N3

 

LỚP KAIWA + ÔN THI N2, N3- HỌC TẠI 4C HỒ SEN 

TT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami  Ôn N3

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1

 

Thứ 2 ngày 17/8/2020

 Thứ 2,4,6

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Học N3

2

Hanami Ôn N3

 ( Hồ Sen)

Luyện đề JLPT Thứ 3 ngày 4/8/2020

 Thứ 3,5,CN

    Từ 18h-19h30

30 buổi

Luyện đề JLPT N3

 
3

Hanami N2

(Hồ Sen)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 11/8/2020

Thứ 3-5-CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học N2
4 Hanami Kaiwa N4 Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 17/8/2020

Thứ 2-4 

Từ 20h-21h30

24 buổi

Luyện hội thoại

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 4C HỒ SEN

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F6_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 11/8/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū

A1F7_20

Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 24/8/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I
3

Hanami  Futsū

A2F3_20

Học từ bài 08 Thứ 2 ngày 10/8/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 8 -> 16+ kết hợp Kanji
4

Hanami  Futsū

B1F19_19

Học từ bài 26 Thứ 3 ngày 11/8/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 26->32+ kết hợp học Kanji
5

Hanami  Futsū

B3F22_19

Học từ bài 48 Thứ 2 ngày 24/8/2020  

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 48->50+ kết hợp học Kanji

 

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI CHIỀU VÀ TỐI :  HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Giáo trình

1

Hanami  Futsū  

A1F4_20

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 10/8/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học bảng chữ cái + hết 06 bài của sách Minna I

2

Hanami  Futsū  

B3F7_19

Học từ bài 40

Thứ 4 ngày

12/8/2020

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học từ bài 40->46+ kết hợp Kanji

3

Hanami  Futsū  

B1F13_19

Học từ bài 26 Thứ 4 ngày 12/8/2020

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học từ bài 26->32 + kết hợp Kanji

4

Hanami  Futsū  

B2F11_19

(Lạch Tray)

Học từ bài 32

Thứ 3 ngày

25/8/2020

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 32->38 + kết hợp Kanji
5 Hanami Ôn N3 Học N3 Thứ 2 ngày 10/8/2020

Lịch học linh hoạt

Từ 20h-21h30

30 buổi Học ngữ pháp, nghe, nói, đọc hiểu N3

 


go top