Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 09/2021

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6-1

Năm 2025

Học từ bài 5 Thứ 2 ngày 06/9/2021

Thứ 2,6

Từ 17h30-19h30

Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 8-1

Năm 2023

Học từ bài 32 Thứ 2 ngày 06/9/2021

Thứ 2,4: 8h-10h

Lớp 7,8
3

Ôn chuyên 8-2

Năm 2023

Học từ bài 32 Thứ 4 ngày 08/9/2021

Thứ 4: 18h-19h30

Chủ nhật : 14h-17h

Lớp 7,8
4

Ôn chuyên 8-3

Năm 2023

Học từ bài 18 Thứ 5 ngày 09/9/2021

 

Thứ 5: 18h-20h

Chủ Nhật: 14h-17h

Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 3 ngày 07/9/2021

Thứ 3: 17h30-19h

Thứ 6: 17h30-20h

Lớp 8,9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 3 ngày 07/9/2021

Thứ 3:17h30-19h

Thứ 5: 17h45-19h15

Chủ Nhật: 8h-11h

Lớp 8,9
TẠI 342 LẠCH TRAY
7

Ôn chuyên 1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4

Chủ Nhật ngày 19/9/2021

Thứ 5: 20h-21h30

Thứ 7,CN:18h-19h30

Lớp 8,9
8

Ôn chuyên 2

Năm 2023 

Học từ bài 39 Thứ 5 ngày 09/9/2021

Thứ 5,7: 18h-19h30

Lớp 7,8
9

Ôn chuyên 3

Năm 2024

Học từ bài 20 Chủ Nhật ngày 12/9/2021 Chủ nhật : 14h-17h Lớp 6,7

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS4-21

Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 13/9/2021

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 10h30

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen       N3 

Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 13/9/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h-10h

- Học chương trình N3

3

Hanami Kaiwa

Giao tiếp

Thứ 2 ngày 13/9/2021

Thứ 3,5,7

Từ 8h - 10h

Đã học hết chương trình N4,N3

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami N2

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 06/9/2021

Thứ 2,5

17h45-19h45

30 buổi

Học chương trình N2

2

Hanami N3-2 

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 06/9/2021

Thứ 2,4,6 

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
3

Hanami N3-1

Giai đoạn 2 Thứ 3 ngày 07/9/2021

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F6_21

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 3 ngày 21/9/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học BCC -> bài 4 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F5_21

Học từ bài 5

Thứ 3 ngày 07/9/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 5 -> 10 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A2F4_21

Học từ bài 7

Thứ 2 ngày 06/9/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 7 -> 14 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

A4F1-21

Học từ bài 22 Thứ 3 ngày 07/9/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 22 -> 25 + ôn tập N5

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F5_21 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 06/9

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ BCC-> bài 4 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A2F4_21 Học từ bài 5 Thứ 3 ngày 14/9/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 5->10 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū A3F2_21 Học từ bài 15 Thứ 2 ngày 06/9/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 15 -> 21 + kết hợp học Kanji

4

Hanami Futsū B2F1_21

Học từ bài 41 Thứ 3 ngày 28/9/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 41 -> 50 + kết hợp học Kanji
5 Kodomo 3-20 Học từ bài 1 Chủ nhật ngày 19/9/2021

Chủ Nhật

Từ 8h-10h

20 buổi Học từ bài 1 sách Mina

6

Ôn N3-21 Ôn N3 Thứ 3 ngày 14/9/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Ôn N3 + Luyện đề

go top