Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 10/2021

LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6-1

Năm 2025

Học từ bài 6 Thứ 2 ngày 04/10/2021

Thứ 2,6

Từ 17h45-19h45

Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 8-1

Năm 2023

Học từ bài 35 Thứ 4 ngày 06/10/2021

Thứ 4: 8h-10h

Chủ nhật: 14h-16h

Lớp 7,8
3

Ôn chuyên 8-2

Năm 2023

Học từ bài 35 Thứ 4 ngày 06/10/2021

Thứ 4: 17h45-19h15

Chủ nhật : 14h30-17h30

Lớp 7,8
4

Ôn chuyên 8-3

Năm 2023

Học từ bài 19 Thứ 5 ngày 07/10/2021

Thứ 5: 17h45-19h45

Chủ Nhật: 14h-17h

Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 9-1

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 3 ngày 05/10/2021

Thứ 3: 17h30-19h

Thứ 6: 17h45-20h15

Lớp 8,9
6

Ôn chuyên 9-2

Năm 2022

Ôn tập chương trình N4 Thứ 3 ngày 05/10/2021

Thứ 3,5: 17h45-19h15

Chủ Nhật: 8h-11h15

Lớp 8,9

 LỚP KODOMO DÀNH CHO THIẾU NIÊN TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI

STT

Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Lịch học Đối tượng

1

Kodomo 2-21 - TH

( Hồ Lâm Tường)

Bảng chữ cái Thứ 7 ngày 30/10/2021  Thứ 7: 8h-10h Lớp 2,3,4
2

Kodomo 3-21 - THCS ( Hồ Lâm Tường)

Bảng chữ cái Thứ 4 ngày 27/10/2021 Thứ 4,7: 17h45-19h45 Lớp 5,6,7
3

Kodomo 3-20

(Lạch Tray)

Bài 2 Chủ nhật ngày 31/10/2021 Chủ nhật: 8h-10h Lớp 3,4,5
4

Kodomo 1-21

(Lạch Tray)

Bảng chữ cái Chủ nhật ngày 24/10/2021 Chủ nhật: 14h30-16h30 Lớp 3,4,5
5

Kodomo 2-21

(Lạch Tray)

Bảng chữ cái Thứ 3 ngày 26/10/2021 Thứ 3,6: 17h45-19h45 Lớp 5,6,7

LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS4-21

Học từ bài 6

Thứ 2 ngày 04/10/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h – 11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen AS5-21 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 25/10/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h-11h

-Học hết 25 bài

 ~120 chữ kanji 

- Ôn luyện JLPT N5

3

Hanami Shinkansen       N3 

Học chương trình N3 Thứ 2 ngày 11/10/2021

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h-10h

- Học chương trình N3

4

Hanami Kaiwa

Giao tiếp

Thứ 2 ngày 11/10/2021

Thứ 3,5,7

Từ 8h - 10h

Đã học hết chương trình N4,N3

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú

1

Hanami N2

Giai đoạn 1

Thứ 2 ngày 04/10/2021

Thứ 2,5

17h45-19h45

30 buổi

Học chương trình N2

2

Hanami N3-2 

Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 04/10/2021

Thứ 2,4,6 

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3
3 Hanami N3-3 Giai đoạn 1 Thứ 2 ngày 18/10/202

Thứ 2,4,6 

18h-19h30

30 buổi Học chương trình N3
4

Hanami N3-1

Giai đoạn 2 Thứ 3 ngày 05/10/2021

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Học chương trình N3

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F7_21

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 6 ngày 15/10/2021

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học BCC -> bài 4 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A1F1_21

Học từ bài 26

Thứ 3 ngày 05/10/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi

Học từ bài 26 -> 32 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

B1F2_21

Học từ bài 26

Thứ 2 ngày 19/10/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 26 -> 32 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

B4F5-21

Học từ bài 48 Thứ 2 ngày 11/10/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 48 -> 50 + ôn tập N4

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F6_21 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 11/10/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ BCC-> bài 4 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A4F2_21 Học từ bài 19 Thứ 2 ngày 18/10/2021

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi Học từ bài 19->25 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū B3F1_20 Học từ bài 42 Thứ 3 ngày 05/10/2021

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 42-> 50 + kết hợp học Kanji

go top