Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 09/2022


LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Hồ Lâm Tường)

Học từ Bài 1 Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45
 
Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Lạch Tray)

Học từ Bảng chữ cái Thứ 4, 7: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7
3

Ôn chuyên 7

Năm 2025

(Hồ Lâm Tường)

Bài 8

Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45

Lớp 6,7
4

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

(Hồ Lâm Tường)

Bài 28 Thứ 6 :17h45-19h15
CN: 8h-10h30
Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

( Lạch Tray)

Bài 32 Thứ 4: 18h-20h
CN: 14h - 17h
Lớp 7,8
6

Ôn chuyên 9-1

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn chuyên đề

Thứ 4: 17h45-19h15
CN: 14h-17h

Lớp 8,9
7

Ôn chuyên 9-2

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn chuyên đề

Thứ 5: 17h45-19h45
CN: 14h-17h

Lớp 8,9

 

LỚP KODOMO - DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI- 342 LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Lịch học Đối tượng tuyển sinh
1

Kodomo 1 - 22 

(Lạch Tray)

Âm đục

Chủ nhật

11/9/2022

Thứ 3,5: 17h45-19h45 Tiểu học
2

Sakura 1

(Lạch Tray)

Bài 8

Chủ nhật

11/9/2022

Chủ nhật: 9h-11h

THCS

                    LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS6-22

Bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 12/9/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

2

Hanami Shinkansen N3

Ch/tr N3

Thứ 2 ngày 05/9/2022

Thứ 2,3,4,5,6

Từ 8h - 11h

- Mục tiêu đỗ JLPT N3 kỳ T12/2022

 

3

Hanami Shinkansen N2

Ch/tr N2

Thứ 3 ngày 06/9/2022

Thứ 3,5,7,CN
Từ 18h30 - 21h15

- Mục tiêu đỗ JLPT N2 kỳ T12/2022

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG, LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn
luyện đề
Thứ 2 ngày 05/9/2022

Thứ 2,5

17h45-19h45

24 buổi Giải & chữa đề JLPT các năm
2

Hanami N2- 121

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn
luyện đề
Thứ 3 ngày 06/9/2022

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Mục tiêu đỗ JLPT N3 kỳ T12/2022
3

Hanami N3-122

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 3 ngày 06/9/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi

Mục tiêu đỗ JLPT N3 kỳ T7/2023

4

Hanami N3-222

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 07/9/2022

Thứ 4,7

17h45-19h45

39 buổi Mục tiêu đạt JLPT N3 trên 130 kỳ T7/2023
5

Hanami N3-322

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 15/9/2022

Thứ 2,4,6

18h-19h30

30 buổi Mục tiêu đạt JLPT N3 kỳ T7/2023
6

Hanami N3-3 

(Lạch Tray)

Giai đoạn
luyện đề

Thứ 3 ngày 09/8/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi Mục tiêu đạt JLPT N3 trên 130 kỳ T12/2022

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F7_22

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 4 ngày 14/9/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h-21h30

30 buổi

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F5_22

Học bài 6

Thứ 2 ngày 19/9/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A2F4_22

Học bài 7 Thứ 2 ngày 05/9/2022

Thứ 2,4,6

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

4

Hanami  Futsū

B1F8_21

Học bài 26

Thứ 3 ngày 26/9/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 26 -> 32 + kết hợp học Kanji

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F5_22 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 12/9/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A2F3_22 Học từ bài 7 Thứ 2 ngày 05/9/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 6->12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū A3F1_22 Học từ bài 19 Thứ 3 ngày 06/9/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 19-> 25 + kết hợp học Kanji

go top