Đk trực tuyến
Chào mừng bạn đến với Nhật ngữ Hanami!
fb Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.facebook.com/hanamihp/?__mref=message_bubble gg Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.google.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://twitter.com/ link Trung tâm Nhật ngữ Hanamihttps://www.youtube.com/channel/UCA33BlLQiNESyEYheS7w-ew
Trung tâm Nhật ngữ Hanami

Lịch Khai giảng tháng 10/2022


LỚP ÔN CHUYÊN VÀO 10 TRẦN PHÚ

STT

Tên lớp

Bài học

Thời gian học 

Đối tượng tuyển sinh

1

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Lạch Tray)

Học từ Bảng chữ cái Thứ 4, 7: 17h45 - 19h45 Lớp 6,7
2

Ôn chuyên 6,7

Năm 2025, 2026

(Hồ Lâm Tường)

 Bài 4

 

Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45
 
Lớp 6,7
3

Ôn chuyên 7

Năm 2025

(Hồ Lâm Tường)

Bài 9

Thứ 3,5,CN: 17h45 - 19h45

Lớp 6,7
4

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

(Hồ Lâm Tường)

Bài 30 Thứ 6 :17h45-19h15
CN: 8h-10h30
Lớp 7,8
5

Ôn chuyên 8
Năm 2024 

( Lạch Tray)

Bài 34 Thứ 4: 17h45-19h45
CN: 14h - 17h
Lớp 7,8
6

Ôn chuyên 9-1

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn chuyên đề

Thứ 4: 17h45-19h15
CN: 14h-17h

Lớp 8,9
7

Ôn chuyên 9-2

Năm 2023

( Hồ Lâm Tường )

Ôn chuyên đề

Thứ 5: 17h45-19h45
CN: 14h-17h

Lớp 8,9

 

LỚP KODOMO - DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Lịch học Đối tượng tuyển sinh
1

Kodomo 1-22

(Hồ Lâm Tường)

Học bảng chữ cái Thứ 7 ngày 01/10/2022 Thứ 7: 8h-10h Tiểu học
2

Kodomo 2-21

(Hồ Lâm Tường)

Học katakana Thứ 7 ngày 01/10/2022 Thứ 7: 8h-10h Tiểu học
3

Kodomo 2-20

(Hồ Lâm Tường)

Học từ bài 9 Thứ 7 ngày 01/10/2022 Thứu 7: 14h30-16h30 Tiểu học
4

Kodomo 1 - 21

(Lạch Tray)

Học katakana

Chủ nhật

ngày 02/10/2022

Chủ nhật: 14h30-16h30 Tiểu học
5

Sakura 

(Lạch Tray)

Học từ bài 9

Chủ nhật 

ngày 02/10/2022

Chủ nhật: 8h15-1h15

THCS

                    LỚP SIÊU TỐC BUỔI SÁNG - BUỔI TỐI

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Giáo trình

1

Hanami Shinkansen    AS6-22

Học từ bài 4

Thứ 2 ngày 10/10/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5

2 Hanami Shinkansen    AS6-22 Học từ bảng chữ cái Thứ 2 ngày 10/10/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

- Học hết 25 bài
~120 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N5
3 Hanami Shinkansen    AS6-22 Học từ bài 26 Thứ 2 ngày 03/10/2022

Thứ 2,3,4,5,6,7

Từ 8h – 11h15

- Học hết 50 bài
~250 chữ kanji 
- Ôn luyện JLPT N4

4

Hanami Shinkansen N2 (Lạch Tray)

Ch/tr N2

Thứ 3 ngày 04/10/2022

Thứ 3,5,7,CN
Từ 18h30 - 21h15

- Mục tiêu đỗ JLPT N2 kỳ T12/2022

 

LỚP  N3,N2 - HỌC TẠI 57 HỒ LÂM TƯỜNG,  342 LẠCH TRAY

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thời gian học Số buổi Ghi chú
1

Hanami N2

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn
luyện đề
Thứ 3 ngày 04/10/2022

Thứ 3,5,CN

20h-21h30

30 buổi Mục tiêu đỗ JLPT N2 kỳ T12/2022
2

Hanami N3

(Hồ Lâm Tường)

Giai đoạn 1 Thứ 4 ngày 05/10/2022

Thứ 4,7

17h45-19h45

17 buổi Mục tiêu đạt JLPT N3 trên 130 kỳ T7/2023
3

Hanami N3-3 

(Lạch Tray)

Giai đoạn
luyện đề

Thứ 5 ngày 06/10/2022

Thứ 3,5,CN

18h-19h30

30 buổi Thi JLPT tháng 12/2022

 

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI TỐI - HỌC TẠI 57 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG

STT Tên lớp Bài học Ngày khai giảng Thòi gian học Số buổi Giáo trình

1

Hanami  Futsū

A1F8_22

 Học từ bảng chữ cái

Thứ 2 ngày 17/10/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi

Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji

2

Hanami  Futsū

A2F6_22

Bài 6

Thứ 6 ngày 21/10/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 6 -> 12 + kết hợp học Kanji

3

Hanami  Futsū

A3F3_22

Bài 13 Chủ nhật ngày 09/10/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi Học từ bài 13 -> 18 + kết hợp học Kanji
4

Hanami  Futsū

A4F2_22

Bài 19 Thứ 6 ngày 14/10/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h - 19h30

30 buổi Học từ bài 19 -> 25 + kết hợp học Kanji

5

Hanami  Futsū

B1F8_21

Bài 26

Thứ 3 ngày 26/9/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h - 19h30

30 buổi

Học từ bài 26 -> 32 + kết hợp học Kanji

6

Hanami  Futsū

B3F6_21

Bài 39 Thứ 3 ngày 18/10/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Học từ bài 39 -> 44 + kết hợp học Kanji
7

Hanami  Futsū

B4F5_21

Luyện đề JLPT N4 Thứ 3 ngày 18/10/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 20h - 21h30

30 buổi Luyện đề JLPT N4

LỚP HỌC CƠ BẢN BUỔI  TỐI - HỌC TẠI  342 LẠCH TRAY

STT

Tên lớp

Bài học

Ngày khai giảng

Thời gian học

Số buổi

Ghi chú

1 Hanami Futsū A1F6_22 Học từ bảng chữ cái Thứ 3 ngày 11/10/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học BCC -> bài 5 + kết hợp học Kanji
2 Hanami Futsū A4F1_22 Học từ bài 21 Thứ 5 ngày 06/10/2022

Thứ 3,5,CN

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 19->25 + kết hợp học Kanji

3

Hanami Futsū B2F1_22 Học từ bài 35 Thứ 2 ngày 17/10/2022

Thứ 2,4,6

Từ 18h-19h30

30 buổi Học từ bài 33-> 38 + kết hợp học Kanji

go top